Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Țările de Jos) la 23 iulie 2018 – Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Cauza C-478/18)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Părțile din procedura principală

Reclamante: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV

Pârât: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Întrebările preliminare

Expresia „[salariile] personalului care participă la controalele oficiale” de la punctul 1 al anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 882/20041 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (denumit în continuare „Regulamentul nr. 882/2004”) și expresia „[cheltuielile cu] personalul[lui] care participă la controalele oficiale” de la punctul 2 al anexei VI la regulament trebuie interpretate în sensul că costurile (cu salariile) care pot fi luate în considerare la calcularea onorariilor pentru controalele oficiale sunt numai cheltuieli (cu salariile) pentru medicii veterinari oficiali și pentru personalul auxiliar oficial, care efectuează controalele oficiale sau se consideră că acestea pot include și cheltuielile (cu salariile) pentru restul personalului Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autoritatea neerlandeză pentru siguranța alimentară și a produselor, denumită în continuare „NVWA”) sau al Besloten Vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (societate cu răspundere limitată de control al calității în sectorul creșterii animalelor denumită în continuare „KDS”)?

În cazul în care la prima întrebare se va răspunde că expresia „[salariile] personalului care participă la controalele oficiale” de la punctul 1 al anexei VI la Regulamentul nr. 882/2004 și expresia „[cheltuielile cu] personalul[…] care participă la controalele oficiale” de la punctul 2 al anexei VI la regulament se pot referi și la costurile (cu salariile pentru) restul personalului NVWA sau KDS, în ce împrejurări și în ce limite costurile cu acest tip de personal sunt atât de strâns legate de controalele oficiale încât onorariile pentru acoperirea acestor costuri (cu salariile) pot fi percepute în temeiul articolului 27 alineatul (4) din Regulamentul nr. 882/2004 și al punctelor 1 și 2 ale anexei VI la regulament?

Reglementarea prevăzută la articolul 27 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul nr. 882/2004 și la punctele 1 și 2 din anexa VI la regulament trebuie interpretată în sensul că articolul 27 alineatul (4) și punctele 1 și 2 din anexa VI se opun facturării unor onorarii pentru controalele oficiale, pe care abatoarele le-au notificat la autoritatea competentă, dar care nu se referă efectiv la unități de sferturi de oră consumate în contextul controalelor oficiale?

____________

1     JO 2004, L 165, p. 1.