Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanyolország) által 2018. július 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ER kontra Agencia Estatal de la Administración Tributaria

(C-472/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Az alapeljárás felei

Felperes: ER

Alperes: Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e a részmunkaidős foglalkoztatásról szóló európai keretmegállapodás – az 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelv1  – 4. szakaszának (1) és (2) bekezdésében, valamint a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 (átdolgozott szöveg) 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 14. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel valamely kollektív szerződésben foglalt azon rendelkezés, illetve azon munkáltatói gyakorlat, amely szerint a javadalmazás és az előmenetel szempontjából az éves számításban vertikális munkaidő-beosztással rendelkező részmunkaidős munkavállaló szolgálati idejét úgy kell számítani, hogy csak a [tényleges] munkavégzés idejét kell figyelembe venni?

____________

1     Az UNICE, a CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött keretmegállapodásról szóló, 1997. december 15-i 97/81/EK tanácsi irányelv (HL 1998. L 14., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 267. o.).

2     A férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról szóló, 2006. július 5-i 2006/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 204., 23. o.).