Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Audiencia Provincial de Zaragoza (Španělsko) dne 29. června 2018 – María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España v. Irene Conte Sánchez

(Věc C-431/18)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Audiencia Provincial de Zaragoza

Účastnice původního řízení

Odvolatelky: María Pilar Bueno Ruiz a Zurich Insurance PL, Sucursal de España

Žalobkyně (odpůrkyně v odvolacím řízení): Irene Conte Sánchez

Předběžné otázky

Brání článek 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění1 takovému výkladu, který do krytí povinným pojištěním zahrnuje škody způsobené nebezpečnou situací vytvořenou únikem kapalin z vozidla na parkovací místo, kde parkuje, nebo při manipulaci při parkovaní, v soukromé garáži ve společných prostorách společenstva vlastníků, a to způsobené třetím osobám, uživatelům těchto prostor?

____________

1 Úř. věst. 2009 L 263, s. 11.