Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. lipnja 2018. uputila Audiencia Provincial de Zaragoza (Španjolska) – María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España protiv Irene Conte Sánchez

(predmet C-431/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Zaragoza

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España

Tuženik: Irene Conte Sánchez

Prethodno pitanje

Je li članku 3. Direktive 2009/103/ EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. u odnosu na osiguranje od građanskopravne odgovornosti u pogledu upotrebe motornih vozila i izvršenje obveze osiguranja od takve odgovornosti1 , protivno tumačenje prema kojem obvezno osiguranje pokriva štetu do koje dovodi opasnost uzrokovana istjecanjem tekućina iz vozila – kada se ono nalazi na parkirališnom mjestu ili kada se izvode manevri prilikom njegova parkiranja – na privatnom garažnom mjestu koje se nalazi u suvlasničkom prostoru, kada je spomenuta šteta nanesena ostalim korisnicima tog prostora?

____________

1 SL 2009., L 263, str. 11. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 7., str. 114.)