Language of document :

Az Audiencia Provincial de Zaragoza (Spanyolország) által 2018. június 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España kontra Irene Conte Sánchez

(C-431/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Provincial de Zaragoza

Az alapeljárás felei

Felperesek: María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España

Alperes: Irene Conte Sánchez

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

[E]llentétes-e a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 3. cikkével az olyan értelmezés, amely szerint a kötelező biztosítás fedezete kiterjed az olyan vészhelyzet által okozott károkra, amelyet az idéz elő, hogy a magángarázsban valamely gépkocsiból folyadék szivárog az igénybe vett, közösségi térben található parkolóhelyen vagy a parkolási műveletek végzése során, az említett közösséghez tartozó, e teret használó harmadik személy tekintetében is?

____________

1 HL 2009. L 263., 11. o.