Language of document :

2018 m. birželio 29 d. Audiencia Provincial de Zaragoza (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España / Irene Conte Sánchez

(Byla C-431/18)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Zaragoza

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantės: María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España

Ieškovė pirmojoje instancijoje: Irene Conte Sánchez

Prejudicinis klausimas

Ar 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo1 3 straipsniui prieštarauja toks aiškinimas, pagal kurį privalomojo draudimo apsauga apima žalą, atsiradusią dėl pavojaus, kuris sukeliamas transporto priemonės skysčių išsiliejimo stovėjimo aikštelės vietoje, kurioje ji yra pastatyta, arba atliekant statymo manevrus privačioje stovėjimo vietoje garaže, stovėjimo vietoje, esančioje savininkų bendrijoje, trečiųjų tos bendrijos naudotojų atžvilgiu?

____________

1 OL L 263, 2009, p. 11.