Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Zaragoza (Spania) la 29 iunie 2018 – María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España/Irene Conte Sánchez

(Cauza C-431/18)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de Zaragoza

Părțile din procedura principală

Apelante: María Pilar Bueno Ruiz, Zurich Insurance PL, Sucursal de España

Intimată: Irene Conte Sánchez

Întrebarea preliminară

[A]rticolul 3 din Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi1 se opune unei interpretări care include în acoperirea asigurării obligatorii prejudiciile cauzate de starea de pericol generată de scurgerile de lichide dintr-un vehicul pe un loc de parcare pe care acesta este parcat sau atunci când efectuează manevrele de parcare, pe un loc de parcare privat, situat într-un spațiu comun, și în privinţa terţilor utilizatori ai spațiului comun respectiv[?]

____________

1 JO 2009, L 263, p. 11.