Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgia) 16. juulil 2018 – Argenta Spaarbank NV versus Belgia riik

(kohtuasi C-459/18)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Argenta Spaarbank NV

Vastustaja: Belgia riik

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 49 on vastuolus liikmesriigi maksuõigusnormid, mille kohaselt toimitakse Belgias piiramatu maksukohustusega äriühingule, kellel on muus liikmesriigis asuv püsiv tegevuskoht, mille kasum on Belgia ja muu liikmesriigi vahel sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingu kohaselt Belgias täielikult maksust vabastatud, omistatava maksustatava kasumi arvutamisel nii,

et riskikapitali osas tehtavat mahaarvamist vähendatakse riskikapitali mahaarvatava osa võrra, mis arvutatakse positiivse vahe alusel ühelt poolt tegevuskoha varade raamatupidamisliku netoväärtuse ja teiselt poolt kõigi tegevuskohale omistatavate kohustuste vahel, mis ei kuulu äriühingu omakapitali hulka, ja

eespool nimetatud vähendamist ei tehta juhul, kui vähendamise summa on väiksem kui selle tegevuskoha kasum,

samal ajal kui riskikapitali osas tehtavat mahaarvamist ei vähendata, kui kõnealuse positiivse vahe saab omistada Belgias asuvale tegevuskohale?

____________