Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgia) on esittänyt 16.7.2018 – Argenta Spaarbank NV v. Belgian valtio

(asia C-459/18)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Argenta Spaarbank NV

Vastaaja: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 49 artikla esteenä sellaiselle kansalliselle verolainsäädännölle, jonka perusteella Belgiassa yleisesti verovelvollisen yhtiön, jolla on toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva kiinteä toimipaikka, jonka voitot on vapautettu Belgiassa kokonaan veroista Belgian ja toisen jäsenvaltion kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tekemän sopimuksen nojalla, verotettavaa voittoa laskettaessa

–    riskipääomavähennystä pienennetään riskipääomavähennyksen määrällä, joka lasketaan yhtäältä kiinteän toimipaikan varojen nettokirjanpitoarvon ja toisaalta kaikkien velkojen, jotka eivät kuulu yhtiön omaan pääomaan ja jotka luetaan kiinteälle toimipaikalle, positiivisen erotuksen perusteella, ja

–    edellä mainittua pienennystä ei sovelleta siltä osin kuin pienennyksen määrä on pienempi kuin tämän kiinteän toimipaikan saama voitto,

kun taas riskipääomavähennystä ei pienennetä, jos tämä positiivinen erotus voidaan lukea Belgiassa sijaitsevalle kiinteälle toimipaikalle?

____________