Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. srpnja 2018. uputio Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgija) – Argenta Spaarbank NV protiv Belgische Staat

(predmet C-459/18)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Argenta Spaarbank NV

Tuženik: Belgische Staat

Prethodna pitanja

Je li članku 49. Ugovora o funkcioniranje Europske unije protivan nacionalni porezni propis, na temelju kojeg, pri izračunu oporezive dobiti društva koje u cijelosti podliježe oporezivanju u Belgiji sa stalnom poslovnom jedinicom u drugoj državi članici, čija je dobit u Belgiji potpuno izuzeta od poreza na temelju ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Belgije i druge države članice,

odbitak za rizični kapital smanjuje se za iznos odbitka za rizični kapital koji se izračunava na temelju pozitivne razlike između neto knjigovodstvene vrijednosti aktive te poslovne jedinice, s jedne strane, i ukupne pasive koja ne pripada vlastitom kapitalu društva i koja se pripisuje toj poslovnoj jedinici, s druge strane, te

se navedeno smanjenje ne poduzima, ako je iznos smanjenja niži od dobiti te poslovne jedinice,

dok se pak odbitak za rizični kapital ne smanjuje kada se ta pozitivna razlika može pripisati poslovnoj jedinici sa sjedištem u Belgiji?

____________