Language of document :

A College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Hollandia) által 2018. július 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(C-477/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Az alapeljárás felei

Felperes: Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV

Alperes: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell–e értelmezni a takarmány– és élelmiszerjog, valamint az állat–egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29–i 882/2004[/EK] európai parlamenti és tanácsi rendelet1 VI. mellékletének 1. pontjában szereplő, a „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzet” kifejezést, valamint a 882/2004 rendelet VI. mellékletének 2. pontjában szereplő, a „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzet” kifejezést, hogy a hatósági ellenőrzések díjainak kiszámításakor figyelembe vehető (fizetésből álló) költségek kizárólag a hatósági ellenőrzéseket végző hatósági állatorvosok és hatósági asszisztensek (fizetésből álló) költségei lehetnek, vagy beletartozhatnak azokba a Nederlandse Voedsel– en Warenautoriteit (Holland Élelmiszer–és Termékbiztonsági Hatóság; a továbbiakban: NVWA) vagy a Besloten vennootschap Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (az állattenyésztési ágazatban minőségellenőrzéssel foglalkozó korlátolt felelősségű társaság; a továbbiakban: KDS) más személyzetének (fizetésből álló) költségei is?

Amennyiben az első kérdésre azt a választ kell adni, hogy a 882/2004 rendelet VI. mellékletének 1. pontjában szereplő, a „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzet” kifejezés, valamint a 882/2004 rendelet VI. mellékletének 2. pontjában szereplő, a „hatósági ellenőrzésekben részt vevő személyzet” kifejezés alá vonhatóak az NVWA vagy a KDS más személyzetének (fizetésből álló) költségei is, úgy milyen körülmények között és milyen határokon belül áll még fenn e más személyzet költsége és a hatósági ellenőrzések között olyan szoros kapcsolat, hogy az e (fizetésből álló) költségekre számított díjakat a 882/2004 rendelet 27. cikkének (4) bekezdésére és VI. mellékletének 1. és 2. pontjára lehet alapozni?

a)    Úgy kell–e értelmezni a 882/2004 rendelet 27. cikke (4) bekezdésének a) pontjában és VI. mellékletének 1. és 2. pontjában szereplő szabályt, hogy a 27. cikk (4) bekezdésével és a VI. melléklet 1. és 2. pontjával ellentétes, ha a vágóhidaknak hatósági ellenőrzések után olyan díjakat számítanak fel, amelyeket a vágóhidak által az illetékes hatóságoknak bejelentett, de valójában nem hatósági ellenőrzésre fordított negyedórák érintenek?

b)    Abban az esetben is érvényes a 3a. kérdésre adott válasz, ha az illetékes hatóság olyan hatósági állatorvosokat kölcsönzött, akik a vágóhíd által az illetékes hatóságnak ugyan bejelentett, de valójában nem hatósági ellenőrzésre szolgáló tevékenységgel töltött negyedórákért nem kapnak javadalmazást, és ennek körében a bejelentett, de nem ráfordított negyedórák után a vágóhídnak kiszámlázott összeg az illetékes hatóság általános adminisztratív költségeinek fedezésére szolgál?

4)    Úgy kell–e értelmezni a 882/2004 rendelet 27. cikke (4) bekezdésének a) pontjában és VI. mellékletének 1. és 2. pontjában szereplő szabályt, hogy a 27. cikk (4) bekezdésével ellentétes, ha a vágóhidaknak átalányösszeg formájában számítják fel az NVWA által foglalkoztatott állatorvosok és a kölcsönzött (alacsonyabb javadalmazású) állatorvosok hatósági ellenőrzést szolgáló tevékenységeit, így a kölcsönzött állatorvosoknak fizetettnél magasabb díjszabás szerepel a számlán?

5)    Úgy kell–e értelmezni a 882/2004 rendelet 26. cikkében és 27. cikke (4) bekezdésének a) pontjában, valamint VI. mellékletének 1. és 2. pontjában szereplő szabályt, hogy a hatósági ellenőrzések díjainak kiszámítása során figyelembe lehet venni azokat a költségeket, amelyek egy olyan korlátolt felelősségű társaság (KDS) tartalékképzésére szolgálnak, amelytől az illetékes hatóság hatósági asszisztenseket kölcsönöz, és a tartalék vészhelyzetben fordítható a hatósági ellenőrzéseket ténylegesen végző, valamint a hatósági ellenőrzéseket lehetővé tevő személyzet fizetésére és képzési költségeire?

6)    A[z ötödik] kérdésre adandó igenlő válasz esetén: Milyen összegig képezhető ilyen tartalék és milyen hosszú lehet az általa lefedett időtartam?

____________

1 HL 2004. L 165., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 45. kötet, 200. o.