Language of document :

Tužba podnesena 6. kolovoza 2018. – Bezouaoui i HB Consultant protiv Komisije

(predmet T-478/18)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelji: Hacène Bezouaoui (Avanne, Francuska), HB Consultant (Beure, Francuska) (zastupnici: J.-F. Henrotte i N. Neyrinck, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

utvrdi da je ova tužba dopuštena i osnovana. Slijedom toga,

poništi Komisijinu odluku C(2018) 2075 final, od 10. travnja 2018., o predmetu SA.46897 (2018/NN) – pretpostavljene potpore u Francuskoj – CACES ;

naloži Komisiji snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog temelji se na povredi pojma „pripisivo” iz članka 107. UFEU-a jer povrat troškova za obuku o sigurnom upravljanju vozilima na gradilištu kojeg su provela zajednička tijela koja je odobrila država (Organismes paritaires collecteur agréés par l’État, OPCA) znači korištenje državnih sredstava kao rezultat mjere koja se može pripisati državi. Prema tome, tužitelji tvrde da se odlukom čije poništenje traže povrjeđuje sudska praksa Pearle (presuda od 15. srpnja 2004., Pearle i dr., C-345/02, EU:C:2004:448).

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi pojma „prednost” iz članka 107. UFEU-a s obzirom na to da mjere koje je poduzela Francuska država daju prednost poduzetnicima koji provode obuku pod nazivom „CACES®” (Potvrda o poznavanju sigurne vožnje), za razliku od onih koji pružaju obuku pod nazivom „PCE®” (Dozvola za upravljanje strojevima).

Treći tužbeni razlog temelji se na povredi pojma „selektivnost” iz članka 107. UFEU-a, u mjeri u kojoj su navedene mjere selektivne naravi. Taj se tužbeni razlog dijeli na tri dijela:

prvi dio temelji se na argumentu prema kojemu OPCA nema ovlast diskriminirati različite obuke koje odgovaraju istim potrebama i koje sve priznaje Francuska država;

drugi dio temelji se na argumentu prema kojemu su intervencije Francuske države imale zavaravajući učinak za OPCA kada je riječ o osposobljavanju koje odgovara zakonskim uvjetima i koje se može nadoknaditi;

treći dio temelji se na argumentu prema kojemu razlika u postupanju između dvaju sustava obuke (CACES® i PCE®) nije opravdana po naravi ili strukturi referentnog sustava.

____________