Language of document :

2018. augusztus 6-án benyújtott kereset – Bezouaoui és HB Consultant kontra Bizottság

(T-478/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Hacène Bezouaoui (Avanne, Franciaország), HB Consultant (Beure, Franciaország) (képviselők: J.-F. Henrotte és N. Neyrinck ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

állapítsa meg, hogy a jelen kereset elfogadható és megalapozott. Következésképpen:

semmisítse meg az SA.46897 (2018/NN) – Franciaország, feltételezett támogatás – CACES ügyben 2018. április 10-én hozott C(2018) 2075 final bizottsági határozatot;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek három jogalapra hivatkoznak.

Az első jogalap az EUMSZ 107. cikkben említett „betudhatóság” fogalmának megsértésén alapul, mivel a munkagépek biztonságos vezetésére irányuló képzés költségeinek az állam által elismert paritásos beszedő szervezetek (organismes paritaires collecteur agréés, a továbbiakban: OPCA) általi megtérítése állami források felhasználásával jár, amely az államnak betudható intézkedés eredménye. Így a felperesek azzal érvelnek, hogy azon határozat, amelynek a megsemmisítésért kérik, sérti a Pearle ítélkezési gyakorlatot (2004. július 15-i Pearle és társai ítélet, C-345/02, EU:C:2004:448).

A második jogalap az EUMSZ 107. cikkben említett „előny” fogalmának megsértésén alapul, mivel a francia állam által a jelen ügyben hozott intézkedések előnyben részesítik azon vállalkozásokat, amelyek úgynevezett „CACES®” képzéseket (Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité, biztonságos vezetési képességet tanúsító igazolvány) nyújtanak, szemben azon vállalkozásokkal, amelyek úgynevezett „PCE®” képzéseket (Permis à la Conduite d’Engins, munkagépvezetői engedély) nyújtanak.

A harmadik jogalap az EUMSZ 107. cikkben említett „szelektivitás” fogalmának megsértésén alapul, mivel a meghozott intézkedések szelektív jellegűek. E jogalap három részből áll:

az első rész azon az érven alapul, miszerint az OPCÁ-k nem jogosultak arra, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesítsék azon különböző képzéseket, amelyek ugyanazon igénynek felelnek meg, és amelyeket a francia állam elismert;

a második rész azon az érven alapul, miszerint a francia állam beavatkozásai azzal a hatással járnak, hogy az OPCÁ-kat megtévesztik azon képzési intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek megfelelnek a törvényi követelményeknek, és amelyek megtéríthetők;

a harmadik rész azon az érven alapul, miszerint a két képzési rendszer (CACES® és PCE®) eltérő bánásmódban való részesítését nem igazolja a referenciarendszer jellege vagy általános felépítése.

____________