Language of document :

Presuda Općeg suda od 12. rujna 2018. – Primart protiv EUIPO-a – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)

(predmet T-584/17)1

(„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije PRIMART Marek Łukasiewicz – Raniji nacionalni verbalni žigovi PRIMA – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (Wołomin, Poljska) (zastupnik: J. Skołuda, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent u postupku pred Općim sudom: Bolton Cile España, SA (Madrid, Španjolska) (zastupnici: F. Celluprica, F. Fischetti i F. De Bono, odvjetnici)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. lipnja 2017. (predmet R 1933/2016-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Bolton Cile España i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz.

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 374, 6. 11. 2017.