Language of document : ECLI:EU:C:2018:851

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA

z dne 19. oktobra 2018(*)

„Hitri postopek“

V zadevi C‑621/18,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (višje sodišče Škotske, pritožbeni oddelek, prvi senat, Združeno kraljestvo), z odločbo z dne 3. oktobra 2018, ki je na Sodišče prispela 3. oktobra 2018, v postopku

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jolyon Maugham

Joanna Cherry

proti

Secretary of State for Exiting the European Union,

ob udeležbi

Toma Braka,

Chrisa Leslieja,

PREDSEDNIK SODIŠČA

po opredelitvi sodnika poročevalca C. G. Fernlunda in generalnega pravobranilca M. Camposa Sánchez-Bordone

sprejema naslednji

Sklep

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 50 PEU.

2        Ta predlog je bil vložen v okviru postopka med Andyjem Wightmanom, Rossom Greerom, Alynom Smithom, Davidom Martinom, Jolyonom Maughamom, Catherine Stihler in Joanno Cherry na eni strani ter Secretary of State for Exiting the European Union (minister za izstop iz Evropske unije) na drugi strani zaradi možnosti enostranskega preklica uradnega obvestila o nameri Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska za izstop iz Evropske unije.

3        Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (višje sodišče Škotske, pritožbeni oddelek, prvi senat, Združeno kraljestvo), v bistvu sprašuje, ali v primeru, da država članica v skladu s členom 50 PEU Evropski svet uradno obvesti o svoji nameri za izstop iz Unije, pravo Unije tej državi članici dovoljuje, da svoje uradno obvestilo enostransko prekliče pred iztekom dveletnega obdobja iz tega člena. Če je odgovor pritrdilen, sprašuje, kateri so pogoji za ta preklica in katere so njegove posledice glede obstanka navedene države članice v Uniji.

4        Predložitveno sodišče navaja, da je na podlagi člena 13 European Union (Withdrawal) Act 2018 (zakon iz leta 2018 o izstopu iz Evropske unije) sporazum o izstopu, ki bi bil sklenjen med Združenim kraljestvom in Unijo na podlagi člena 50(2) PEU in s katerim bi bile določene podrobnosti tega izstopa, mogoče ratificirati le, če sta bila ta sporazum in okvir prihodnjih odnosov Združenega kraljestva z Unijo potrjena v parlamentu Združenega kraljestva. Navedeno sodišče pojasnjuje, da če poslanci sporazuma o izstopu ne bodo potrdili in ne bo drugega predloga, bo Združeno kraljestvo 29. marca 2019 vseeno izstopilo iz Unije.

5        Navedeno sodišče dodaja, da se sprašuje, ali je mogoče uradno obvestilo enostransko preklicati in ostati v Uniji. Pojasnjuje še, da bo z odgovorom Sodišča postalo jasno, katere možnosti bodo imeli poslanci, ko bodo glasovali o teh vprašanjih.

6        Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) (višje sodišče Škotske, pritožbeni oddelek, prvi senat), Sodišču predlaga, naj ta predlog za sprejetje predhodne odločbe obravnava po hitrem postopku iz člena 105 Poslovnika Sodišča.

7        V tej določbi je navedeno, da če je treba zadevo zaradi njene narave obravnavati v kar najkrajšem času, lahko predsednik Sodišča na predlog predložitvenega sodišča ali izjemoma po uradni dolžnosti po opredelitvi sodnika poročevalca in generalnega pravobranilca odloči, da se z odstopanjem od določb tega poslovnika predlog za sprejetje predhodne odločbe obravnava po hitrem postopku.

8        V obravnavani zadevi predložitveno sodišče poudarja, da je njegov predlog nujen, ker na eni strani od 29. marca 2017, ko je bilo podano uradno obvestilo o nameri Združenega kraljestva za izstop iz Unije, teče dveletno obdobje, ki v skladu s členom 50 PEU velja za ta postopek izstopa, in ker je na drugi strani potrebno, da se razprave in glasovanje v parlamentu Združenega kraljestva o tem vprašanju organizirajo veliko pred 29. marcem 2019.

9        Glede tega je treba ugotoviti, da je navedeno sodišče predstavilo razloge, iz katerih nesporno izhaja nujnost odločanja. Kot je razvidno iz predložitvene odločbe, je treba zlasti razjasniti obseg člena 50 PEU, preden bodo nacionalni poslanci glasovali o sporazumu o izstopu iz tega člena, ki jim bo morda predložen.

10      Razsojeno pa je že bilo, da če so v zadevi podane resne negotovosti v zvezi s temeljnimi vprašanji nacionalnega ustavnega prava in prava Unije, je glede na specifične okoliščine te zadeve lahko nujno, da se obravnava v kar najkrajšem času v skladu s členom 105(1) Poslovnika (glej v tem smislu sklepa predsednika Sodišča z dne 28. februarja 2017, M. A. S. in M. B., C‑42/17, neobjavljen, EU:C:2017:168, točke od 7 do 9, in z dne 26. septembra 2018, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, C‑522/18, neobjavljen, EU:C:2018:786, točke od 14 do 16).

11      Glede na to, da je izvajanje člena 50 PEU temeljnega pomena za Združeno kraljestvo in za ustavni red Unije, specifične okoliščine te zadeve lahko upravičijo njeno obravnavanje v kar najkrajšem času v skladu s členom 105(1) Poslovnika.

12      Zato je treba zadevo C‑621/18 obravnavati po hitrem postopku.

Iz teh razlogov je predsednik Sodišča sklenil:

Zadeva C621/18 se obravnava po hitrem postopku, ki je določen v členu 105(1) Poslovnika Sodišča.

Podpisi


*      Jezik postopka: angleščina.