Language of document :

Αναίρεση που άσκησε στις 19 Ιουλίου 2018 η J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (έκτο τμήμα) στις 26 Απριλίου 2018 στην υπόθεση T-554/14, Messi Cuccittini κατά EUIPO - J-M.-E.V. e hijos

(Υπόθεση C-474/18 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. (εκπρόσωποι: J. Güell Serra και R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

Λοιποί διάδικοι στην αναιρετική διαδικασία: Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Lionel Messi Cuccittini

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να αναιρέσει στο σύνολό της την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση της 26ης Απριλίου 2018 στην υπόθεση T-554/141 και, κατά συνέπεια,

να αποφανθεί οριστικώς επί της διαφοράς, εφόσον κρίνει ότι είναι ώριμη προς εκδίκαση, ή

να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο για να την κρίνει σύμφωνα με τα επιτακτικά κριτήρια που θα ορίσει το Δικαστήριο, και

να καταδικάσει τον Lionel Messi Cuccittini στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση του τμήματος προσφυγών του EUIPO, με την οποία είχε απορριφθεί η αίτηση για την καταχώριση του σήματος «MESSI» λόγω κινδύνου συγχύσεως με το προγενέστερο σήμα «MASSI», καθότι έκρινε ότι το τμήμα προσφυγών είχε υποπέσει σε πλάνη, εφόσον, παρά την οπτική και ακουστική ομοιότητα των σημάτων «MASSI» και «MESSI» και παρά το γεγονός ότι αναφέρονται στα ίδια προϊόντα, οι εννοιολογικές διαφορές μεταξύ των σημάτων αποκλείουν κάθε κίνδυνο συγχύσεως.

Η απόφαση του Γενικού Δικαστήριο ενέχει πλάνη περί το δίκαιο ως προς τέσσερα σημεία και, επομένως, η αίτηση αναιρέσεως στηρίζεται σε τέσσερις λόγους:

1.    Στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι εάν το τμήμα προσφυγών είχε λάβει υπόψη του τη φήμη του προσφεύγοντος, όφειλε να έχει διαπιστώσει ότι, σε εννοιολογικό επίπεδο, ο όρος «messi» διαφέρει σαφώς από τον όρο «massi». Σε αντίθεση με τα όσα αναφέρει η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, στη νομολογία του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου έχει κριθεί επανειλημμένως ότι η φήμη του σήματος του οποίου ζητείται καταχώριση δεν ασκεί ουδεμία επιρροή στην εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως με προγενέστερο σήμα, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού για το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.    To Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε επίσης σε πλάνη κατά το μέτρο που έκρινε ότι η φήμη του επωνύμου του αιτούντος αποτελεί παγκοίνως γνωστό πραγματικό στοιχείο, το οποίο, καίτοι δεν αποδείχθηκε ούτε καν προβλήθηκε από τον ίδιο τον Lionel Messi ενώπιον του τμήματος προσφυγών, όφειλε να ληφθεί υπόψη από το τμήμα προσφυγών διότι πρόκειται για στοιχείο το οποίo μπορεί να γίνει γνωστό στον οποιοδήποτε ή μπορεί να γίνει γνωστό από γενικώς προσιτές πηγές. Δεν δύναται να συναχθεί κατά τεκμήριο ότι ο βαθμός στον οποίο το επώνυμο του προσφεύγοντος ήταν γνωστό στην Ευρώπη κατά τη στιγμή της εκδόσεως αποφάσεως επί της ανακοπής (12/06/2013) παρέμενε ο ίδιος για το έτος 2018, πολλώ δε μάλλον εφόσον δεν είχε προβληθεί καν ενώπιον του τμήματος προσφυγών ούτε τεκμηριώθηκε με αποδεικτικά στοιχεία.

3.    Στην παρούσα υπόθεση προβλήθηκε νέο αίτημα (mutatio libelli), γεγονός που συνεπάγεται προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας, κατά το μέτρο που το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ως παραδεκτό έναν νέο και διαφορετικό νομικό ισχυρισμό ο οποίος δεν είχε προβληθεί ενώπιον του τμήματος προσφυγών: το «διακριτικό εννοιολογικό αποτέλεσμα του όρου MESSI».

4.    Η απόφαση ενέχει εσφαλμένη εφαρμογή της αποφάσεως PICARO/PICASSO διότι: i) στην υπόθεση PICARO/PICASSO το παγκοίνως γνωστό σήμα ήταν το σήμα για το οποίο είχε ασκηθεί ανακοπή, ενώ εν προκειμένω το προβαλλόμενο ως παγκοίνως γνωστό σήμα είναι το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση, και ii) η ως άνω απόφαση αφορούσε προϊόντα για τα οποία ο μέσος καταναλωτής επιδεικνύει ιδιαίτερα υψηλό βαθμό προσοχής κατά την αγορά, ενώ η παρούσα διαφορά αφορά προϊόντα που απευθύνονται στον μέσο καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:230