Language of document :

Pritožba, ki jo je J-M.-E.V. e hijos, S.R.L vložila 19. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. aprila v zadevi T-554/14, Messi Cuccittini/EUIPO - J-M.-E.V. e hijos

(Zadeva C-474/18 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožniki: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. (zastopnika: J. Güell Serra in R. Gimeno-Bayón Cobos, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlogi:

izpodbijana sodba z dne 26. aprila 2018 v zadevi T 554/141 naj se razveljavi in posledično

naj se dokončno odloči o sporu, če okoliščine to dopuščajo, oziroma

naj se zadeva vrne v odločanje Splošnemu sodišču, da to odloči v skladu z zavezujočimi merili Sodišča, in

Lionelu Messiju Cuccittiniju naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi razveljavilo odločbo, s katero je odbor za pritožbe pri EUIPO zavrnil registracijo znamke „MESSI“ zaradi verjetnosti zmede zaradi prejšnje znamke „MASSI“, ker je štelo, da je odbor za pritožbe, čeprav sta si znamki „MESSI“ in „MASSI“ vizualno in fonetično podobni ter zajemata iste proizvode, storil napako, ker pomenske razlike med znamkama onemogočata vsakršno verjetnost zmede.

V sodbi Splošnega sodišča je bilo štirikrat napačno uporabljeno pravo, zato pritožba zajema štiri razloge:

Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi navedlo, da če bi odbor za pritožbe upošteval prepoznavnost pritožnika, bi moral ugotoviti, da se izraz „messi“ s pomenskega vidika jasno razlikuje od izraza „massi“. V nasprotju s tem, kar je bilo navedeno v izpodbijani sodbi, je bilo v sodni praksi Sodišča in Splošnega sodišča večkrat določeno, da morebitna prepoznavnost prijavljene znamke ni pomembna pri ugotavljanju verjetnosti zmede zaradi prejšnje znamke v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Unije.

Splošno sodišče je poleg tega napačno presodilo, da je bila prepoznavnost priimka prijavitelja notorno dejstvo, čeprav sploh ni bilo dokazano in se pred odborom za pritožbe nanj ni skliceval niti Lionel Messi, in da bi ga odbor za pritožbe moral upoštevati, ker gre za dejstvo, ki ga vsakdo pozna oziroma ga je mogoče preveriti s pomočjo široko dostopnih virov. Ni mogoče predpostavljati, da je stopnja prepoznavnosti priimka prijavitelja v Evropi, kakršna je bila v času odločbe o ugovoru (12. junij 2013), enaka leta 2018, še posebej zato, ker ni bila navedena pred odborom za pritožbe in ni bila podprta z nobenim dokazom.

V obravnavanem primeru je prišlo do mutatio libelli, kar je povzročilo kršitev pravice do obrambe, saj je Splošno sodišče dopustilo nov temelj zahtevka, ki pred odborom za pritožbe ni bil naveden: „pomenski razlikovalni učinek MESSI“.

V sodbi je bila napačno uporabljena sodba PICARO/PICASSO, (i) ker je bila v zadevi PICARO/PICASSO prepoznavna znamka nasprotna znamka „PICASSO“, medtem ko je v obravnavani zadevi domnevno prepoznavna znamka prijavljena znamka, in (ii) ker je šlo v navedeni sodbi za proizvode, pri katerih je stopnja pozornosti povprečnega potrošnika v času nakupa posebej visoka, medtem ko gre v obravnavanem sporu za proizvode, namenjene povprečno obveščenemu in razumno pozornemu ter preudarnemu potrošniku Evropske unije.

____________

1 ECLI:EU:T:2018:230