Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Okresní soud v Českých Budějovicích (Tšekki) on esittänyt 7.8.2018 – RD v. SC

(asia C-518/18)

Oikeudenkäyntikieli: tšekki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Okresní soud v Českých Budějovicích

Pääasian asianosaiset

Kantaja: RD

Vastaaja: SC

Ennakkoratkaisukysymys

Onko riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/20041 3 artiklan 1 kohdan [toisen alakohdan] b alakohtaa tulkittava siten, että vaatimusta, josta on päätetty selvittämistoimien jälkeen, voidaan pitää riitauttamattomana, jos ennen käsittelyn aloittamista velan myöntänyt vastaaja tai edunvalvoja ei ole ollut läsnä oikeudenkäynnissä eikä kumpikaan heistä ole missään vaiheessa tuomioistuinmenettelyn kuluessa vastustanut vaatimusta?

____________

1 EUVL 2004, L 143, s. 15.