Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. kolovoza 2018. uputio Okresní soud v Českých Budějovicích (Češka Republika) ( RD protiv SC

(predmet C-518/18)

Jezik postupka: češki

Sud koji je uputio zahtjev

Okresní soud v Českých Budějovicích

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: RD

Tuženik: SC

Prethodno pitanje

Treba li članak 3. stavak 1. točku (b) Uredbe (EZ) br. 805/20041 Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine tumačiti na način da se tražbina o kojoj je odlučeno nakon izvođenja dokaza može smatrati nespornom ako ni dužnik, koji je priznao dug prije podnošenja tužbe, ni privremeni zastupnik nisu sudjelovali u sudskom postupku, te ako tijekom postupka nisu ulagali nikakve prigovore?

____________

1 SL 2004., L 143, str. 15.