Language of document :

Žalba koju je 16. kolovoza 2018. podnio České dráhy a.s. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 20. lipnja 2018. u predmetu T-621/16, České dráhy protiv Komisije

(predmet C-539/18 P)

Jezik postupka: češki

Stranke

Žalitelj: České dráhy a.s. (zastupnici: K. Muzikář i J. Kindl, advokáti)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Predmet

Žalba protiv presude Općeg suda od 20. lipnja 2018. u predmetu T-621/16 České dráhy/Komisija.

Tom je presudom Opći sud djelomično usvojio tužbu podnesenu na temelju članka 263. UFEU-a kojom je České dráhy zahtijevao poništenje Odluke Komisije C(2016) 3993 final od 22. lipnja 2016. u predmetu AT.40401 — Twins. Opći je sud također naložio društvu České dráhy snošenje troškova postupka.

Zahtjevi

České dráhy od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 20. lipnja 2018. u predmetu T-621/16 České dráhy/Komisija, EU:T:2018:367;

poništi Odluku Komisije C(2016) 3993 final od 22. lipnja 2016. u predmetu AT.40401 — Twins;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova društva České dráhy u vezi s predmetom T-621/16 i u vezi sa žalbenim postupkom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti svoje žalbe, České dráhy ističe četiri žalbena razloga.

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da bi Sud, ako prihvati žalbu društva České dráhy u predmetu T-325/16, trebao prihvatiti i ovu žalbu.

Žalbom protiv presude Općeg suda od 20. lipnja 2018. u predmetu T-325/16, České dráhy od Suda zahtijeva da u cijelosti poništi Komisijinu odluku kojom se nalaže pretraga provedena u sjedištu društva České dráhy u travnju 2016. Komisijina odluka od 22. lipnja 2016., čije poništenje České dráhy zahtijeva u povezanom predmetu, donesena je na temelju dokumenata koji su oduzeti prilikom te ranije pretrage. Dakle, ako Sud prihvati žalbu društva České dráhy u predmetu T-325/16 (to jest, ako Sud utvrdi da je ranija pretraga bila u potpunosti nezakonita), trebao bi poništiti i pobijanu Komisijinu odluku od 22. lipnja 2016.

2.    Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na tome da Opći sud nije ispitao jesu li dokumenti na temelju kojih je naložena druga pretraga oduzeti u okviru nezakonitog dijela prve pretrage, te da je donio odluku kao da je prva pretraga bila u potpunosti naložena u skladu s pravom.

Dokumenti na temelju kojih je naložena druga pretraga oduzeti su prilikom prethodne (prve) Komisijine pretrage u sjedištu društva České dráhy. Opći je sud presudom u predmetu T-325/16 djelomično poništio Komisijinu odluku kojom se nalaže prva pretraga u dijelu u kojem se ne odnosi na navodnu primjenu cijena nižih od iznosa troškova na liniji Prag – Ostrava. České dráhy smatra da su dokumenti na temelju kojih je Komisija naložila drugu pretragu oduzeti u okviru nezakonitog dijela prve pretrage (Komisija na njih ne bi naišla da je prvu pretragu provela samo unutar zakonskih granica) i da se stoga ne mogu koristiti kao temelj za nalaganje druge pretrage. Opći sud nije razmotrio ta pitanja.

3.    Treći žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je Opći sud na temelju pogrešnog pravnog kriterija ocijenio jesu li dokumenti na temelju kojih je Komisija naložila provedbu druge pretrage u vezi s navodnom primjenom cijena nižih od iznosa troškova na liniji Prag – Ostrava.

Opći je sud pošao od pogrešnog pravnog kriterija da gotovo svi dokumenti pronađeni u sjedištu društva České dráhy mogu biti povezani s ocjenom navodne primjene cijena nižih od iznosa troškova tog društva na liniji Prag – Ostrava (prema tom pravnom kriteriju, Komisijina pretraga usmjerena na navodnu primjenu cijena nižih od iznosa troškova praktički je neograničena). Opći je sud na temelju tog pogrešnog pravnog kriterija došao do zaključka da je prilikom svoje prve pretrage Komisija bila ovlaštena oduzeti dokumente na temelju kojih je kasnije naložila provedbu druge pretrage.

4.    Četvrti žalbeni razlog, koji se temelji na tome da je odluka Općeg suda o troškovima pogrešna.

České dráhy tvrdi da je Opći sud zapravo morao usvojiti tužbeni tužbeni zahtjev te stoga i naložiti Komisiji da društvu České dráhy naknadi troškove postupka.

____________