Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-621/16. sz., České dráhy kontra Európai Bizottság ügyben 2018. június 20-án hozott ítélete ellen a České dráhy a.s. által 2018. augusztus 16-án benyújtott fellebbezés

(C-539/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Fellebbező: České dráhy a.s. (képviselők: K. Muzikář és J. Kindl advokáti)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Tárgy

A Törvényszék T-325/16. sz., České dráhy kontra Bizottság ügyben 2018. június 20-án hozott ítélete elleni fellebbezés.

Az ítéletében a Törvényszék elutasította a České dráhy EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott keresetét, amelyben az AT.40401 – Twins ügyben 2016. június 22-én hozott C(2016) 3993 final bizottsági határozat megsemmisítését kérte. A Törvényszék a České dráhyt kötelezte a költségek viselésére.

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének 2018. június 20-i České dráhy kontra Európai Bizottság ítéletét (T-621/16, EU:T:2018:367);

semmisítse meg az AT.40401 – Twins ügyben 2016. június 22-én hozott C(2016) 3993 final bizottsági határozatot;

kötelezze az Európai Bizottságot a T-621/16. sz. ügyben indult eljárással, valamint a fellebbezési eljárással összefüggésben a České dráhy részéről felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezése alátámasztására a České dráhy négy fellebbezési jogalapra hivatkozik.

1.    Első fellebbezési jogalap: amennyiben a Bíróság helyt ad a České dráhy T-325/16. sz. ügyben benyújtott fellebbezésének, akkor a jelen fellebbezésnek is helyt kell adnia.

A Törvényszék T-325/16. sz., 2018. június 20-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezésében a České dráhy azt kéri, hogy a Bíróság semmisítse meg a České dráhy székhelyén – 2016 áprilisában lefolytatott – helyszíni vizsgálatot elrendelő bizottsági határozat egészét. A Bizottság 2016. június 22-i határozatát, amelynek megsemmisítését a České dráhy a jelen eljárásban kéri, a korábban lefolytatott helyszíni vizsgálat alkalmával lefoglalt dokumentumok alapján fogadták el. Amennyiben azonban a Bíróság helyt ad a České dráhy T-325/16. sz. ügyben benyújtott fellebbezésének (vagyis, ha a Bíróság úgy ítéli meg, hogy a korábbi helyszíni vizsgálat teljes egészében jogellenes volt), úgy a 2016. június 22-i bizottsági határozatot is meg kell semmisítenie.

2.    Második fellebbezési jogalap: a Törvényszék nem vizsgálta meg, hogy a második helyszíni vizsgálat elrendelésének alapjául szolgáló dokumentumokat az első helyszíni vizsgálat jogellenes szakaszában foglalták-e le, és akként hozott határozatot, mintha az első helyszíni vizsgálat elrendelése teljes mértékben jogszerű lett volna.

A második helyszíni vizsgálat elrendelésének alapjául szolgáló dokumentumokat a Bizottság a České dráhy székhelyén tartott előző (első) helyszíni vizsgálat alkalmával foglalta le. A Törvényszék a T-325/16. sz. ügyben hozott ítéletében megsemmisítette az első helyszíni vizsgálatot elrendelő bizottsági határozat azon részét, amely nem a Prága–Ostrava vasútvonalon alkalmazott, állítólagos kiszorító árazásra vonatkozott. A České dráhy úgy véli, hogy azon dokumentumokat, amelyek alapján a Bizottság elrendelte a második helyszíni vizsgálatot, az első helyszíni vizsgálat jogellenes szakaszában foglalták le (a Bizottság nem találkozott volna ezekkel, ha az első helyszíni vizsgálatot kizárólag jogszerű terjedelemben végezte volna el), éppen ezért azokat nem lehetett volna a második helyszíni vizsgálat elrendelésének alapjaként felhasználni. A Törvényszék ezeket a kérdéseket nem vizsgálta.

3.    Harmadik fellebbezési jogalap: a Törvényszék téves jogi kritérium alapján végezte el annak értékelését, hogy a második helyszíni vizsgálat Bizottság általi elrendelésének alapjául szolgáló dokumentumok a Prága–Ostrava vasútvonalon alkalmazott, állítólagos kiszorító árazásra vonatkoztak-e.

A Törvényszék abból a téves jogi kritériumból indult ki, hogy gyakorlatilag a České dráhy székhelyén talált valamennyi dokumentum a Prága–Ostrava vasútvonalon e vállalkozás által alkalmazott, állítólagos kiszorító árazás értékelésével kapcsolatban állhat (e jogi kritérium szerint a Bizottságnak az állítólagos kiszorító árazásra irányuló helyszíni vizsgálata gyakorlatilag korlátlan). E téves jogi kritérium alapján a Törvényszék arra a megállapításra jutott, hogy a Bizottság az első helyszíni vizsgálat során jogosult volt lefoglalni azokat a dokumentumokat, amelyek alapján aztán elrendelte a második helyszíni vizsgálatot.

4.    Negyedik fellebbezési jogalap: a Törvényszék határozata a költségekre vonatkozóan téves.

A České dráhy azt állítja, hogy a Törvényszéknek helyt kellett volna adnia a keresetnek, éppen ezért a Bizottságot köteleznie kellett volna az eljárásban a České dráhy részéről felmerült költségek viselésére.

____________