Language of document :

2018 m. rugpjūčio 16 d. České dráhy a.s. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-621/16 České dráhy / Komisija

(Byla C-539/18 P)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Apeliantė: České dráhy a.s., atstovaujama advokatų K. Muzikář ir, J. Kindl

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo sprendimo T-621/16 byloje České dráhy / Komisija.

Tuo sprendimu Bendrasis Teismas atmetė SESV 263 straipsniu grindžiamą ieškinį, kuriuo České dráhy prašė panaikinti 2016 m. birželio 22 d. Europos Komisijos sprendimą C(2016) 3993 final byloje AT.40401 – Twins. Bendrasis Teismas taip pat priteisė iš České dráhy bylinėjimosi išlaidas.

Apeliantės reikalavimai

České dráhy Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. birželio 20 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-621/16, České dráhy / Komisija, ECLI:EU:T:2018:367,

panaikinti 2016 m. birželio 22 d. Europos Komisijos sprendimą C(2016) 3993 final byloje AT.40401 – Twins,

nurodyti Europos Komisijai padengti České dráhy byloje T-621/16 ir šioje apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama savo apeliacinį skundą, České dráhy nurodo keturis pagrindus.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad tuo atveju, jeigu Teisingumo Teismas patenkintų České dráhy apeliacinį skundą dėl sprendimo byloje T-325/16, jis turėtų patenkinti ir šį apeliacinį skundą.

Apeliaciniu skundu dėl 2018 m. birželio 20 d. sprendimo byloje T-325/16 České dráhy prašo, kad Teisingumo Teismas panaikintų Komisijos sprendimą, kuriuo nurodoma 2016 m. balandžio mėn. atlikti patikrinimą České dráhy patalpose. 2016 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimas, kurį České dráhy prašo panaikinti šioje byloje, buvo priimtas remiantis dokumentais, paimtais per šį ankstesnį patikrinimą. Jei Teisingumo Teismas panaikins České dráhy apeliacinį skundą dėl sprendimo byloje T-325/16, t. y. jei Teisingumo Teismas nuspręs, kad ankstesnis Komisijos atliktas patikrinimas buvo visiškai neteisėtas, jis turėtų panaikinti ir ginčijamą 2016 m. birželio 22 d. Komisijos sprendimą.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas nenagrinėjo, ar dokumentai, kuriais remiantis buvo nuspręsta atlikti antrą patikrinimą, buvo gauti per neteisėtą pirmą patikrinimą, o nusprendė taip, tarsi atlikti pirmą patikrinimą buvo nurodyta teisėtai.

Dokumentai, kurių pagrindu nurodyta atlikti antrą patikrinimą, buvo paimti per ankstesnį (pirmą) Komisijos patikrinimą České dráhy patalpose. Savo sprendime byloje T-325/16 Bendrasis Teismas iš dalies panaikino Komisijos sprendimą, kuriuo nurodoma atlikti pirmą patikrinimą, tiek, kiek jis nesusijęs su tariamai mažesnių už sąnaudas kainų taikymu maršrute Praha–Ostrava. České dráhy įsitikinimu, dokumentai, kurių pagrindu Komisija nurodė atlikti antrą patikrinimą, buvo paimti atliekant neteisėtą pirmą patikrinimą (Komisija jų nebūtų radusi, jei būtų atlikusi pirmą patikrinimą laikydamasi teisės nuostatų) ir todėl negalėjo būti naudojami kaip pagrindas nurodant atlikti antrą patikrinimą. Bendrasis Teismas šių klausimų nenagrinėjo.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klausimą, ar tie dokumentai, kuriais remdamasi Komisija nurodė atlikti antrą patikrinimą, yra susiję su tariamai mažesnėmis už sąnaudas kainomis maršrute Praha–Ostrava, vertino remdamasis neteisingu teisiniu kriterijumi.

Bendrasis Teismas rėmėsi neteisingu teisiniu kriterijumi, pagal kurį praktiškai bet kokie České dráhy patalpose esantys dokumentai gali būti susiję su šios bendrovės taikomų tariamai mažesnių už sąnaudas kainų maršrute Praha–Ostrava vertinimu (pagal šį teisinį kriterijų Komisijos atliekama tariamai mažesnių už sąnaudas kainų kontrolė praktiškai yra neribota). Remdamasis šiuo neteisingu teisiniu kriterijumi Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad Komisija turėjo teisę atlikdama pirmą patikrinimą paimti dokumentus, kuriais remdamasi vėliau nurodė atlikti antrą patikrinimą.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrojo Teismo sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų yra klaidingas.

České dráhy teigia, kad Bendrasis Teismas turėjo iš tikrųjų patenkinti ieškinį ir nurodyti Komisijai padengti České dráhy bylinėjimosi išlaidas.

____________