Language of document :

Recurs introdus la 16 august 2018 de České dráhy a.s. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 20 iunie 2018 în cauza T-621/16, České dráhy/Comisia

(Cauza C-539/18 P)

Limba de procedură: ceha

Părțile

Recurentă: České dráhy a.s. (reprezentanți: K. Muzikář, J. Kindl, avocați)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului din 20 iunie 2018 în cauza T-621/16, České dráhy/Comisia

Prin această hotărâre, Tribunalul a respins acțiunea formulată în temeiul articolului 263 TFUE, prin intermediul căreia České dráhy a solicitat anularea Deciziei C(2016) 3993 final a Comisiei din 22 iunie 2016 în cazul AT.40401 – Twins. De asemenea, Tribunalul a obligat České dráhy la plata cheltuielilor de judecată.

Concluziile recurentei

Anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 20 iunie 2018 în cauza T-621/16, České dráhy/Comisia, EU:T:2018:367;

anularea Deciziei C(2016) 3993 a Comisiei din 22 iunie 2016 în cazul AT.40401 – Twins;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de České dráhy în legătură cu cauza T-621/16 și pe cele efectuate în legătură cu procedura de recurs.

Motivele și principalele argumente

În susținerea recursului, České dráhy invocă patru motive.

Primul motiv: în măsura în care Curtea admite recursul formulat de České dráhy în legătură cu cauza T-325/16, aceasta ar trebui să admită și prezentul recurs.

Prin recursul formulat împotriva Hotărârii Tribunalului din 20 iunie 2018 în cauza T-325/16, České dráhy solicită Curții anularea în tot a deciziei Comisiei prin care a fost dispusă o inspecție la sediul České dráhy în luna aprilie a anului 2016. Decizia Comisiei din 22 iunie 2016, a cărei anulare este solicitată de České dráhy în cauza conexă, a fost adoptată pe baza unor documente ridicate cu ocazia unei inspecții anterioare. În cazul în care Curtea admite recursul formulat de České dráhy în legătură cu cauza T-325/16 (în ipoteza în care Curtea concluzionează că inspecția anterioară a fost nelegală în totalitate), atunci Curtea ar trebui să anuleze și decizia atacată a Comisiei din 22 iunie 2016.

Al doilea motiv: Tribunalul nu a examinat dacă documentele pe baza cărora a fost dispusă a doua inspecție au fost ridicate în cadrul componentei nelegale a primei inspecții, statuând astfel că prima inspecție a fost dispusă în deplină conformitate cu dispozițiile legale.

Documentele pe baza cărora a fost dispusă a doua inspecție au fost ridicate în cadrul inspecției anterioare (prima inspecție) pe care Comisia a desfășurat-o la sediul České dráhy. În Hotărârea în cauza T-325/16, Tribunalul a anulat în parte decizia Comisiei prin care a fost dispusă prima inspecție, în măsura în care nu a privit pretinsele prețuri de ruinare pe ruta Praga-Ostrava. České dráhy consideră că documentele pe baza cărora Comisia a dispus a doua inspecție au fost ridicate în cadrul componentei nelegale a primei inspecții (Comisia nu ar fi trebuit să aibă acces la acestea în cazul în care ar fi desfășurat prima inspecție în limite legale) și, prin urmare, nu pot fi utilizate ca temei pentru dispunerea celei de a doua inspecții. Tribunalul nu a examinat aceste chestiuni.

Al treilea motiv: Tribunalul a examinat, pe baza unui criteriu juridic incorect, dacă documentele pe baza cărora Comisia a dispus a doua inspecție aveau legătură cu pretinsele prețuri de ruinare pe ruta Praga-Ostrava.

Tribunalul a luat în considerare un criteriu juridic incorect, în sensul că orice document ridicat de la sediul České dráhy ar putea avea legătură cu aprecierea pretinselor prețuri de ruinare practicate de această societate pe ruta Praga-Ostrava (potrivit acestui criteriu juridic, inspecția Comisiei care se concentrează pe pretinsele prețuri de ruinare este practic nelimitată). În temeiul acestui criteriu juridic incorect, Tribunalul a concluzionat că, în cadrul primei inspecții, Comisia avea dreptul să ridice documentele pe baza cărora a dispus ulterior a doua inspecție.

Al patrulea motiv: decizia Tribunalului privind cheltuielile de judecată este eronată.

České dráhy susține că, pentru a se pronunța în mod corect, Tribunalul trebuia să admită în tot acțiunea și, în acest mod, să oblige Comisia să plătească cheltuielile de judecată efectuate de České dráhy.

____________