Language of document :

Pritožba, ki jo je České dráhy a.s. vložila 16. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 20. junija 2018 v zadevi T-621/16, České dráhy/Komisija

(Zadeva C-539/18 P)

Jezik postopka: češčina

Stranki

Pritožnik: České dráhy a.s. (zastopnika: K. Muzikář in J. Kindl, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 v zadevi T-621/16 České dráhy/Komisija.

S to sodbo je Splošno sodišče zavrnilo tožbo na podlagi člena 263 PDEU, s katero je družba České dráhy predlagala razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2016) 3993 final z dne 22. junija 2016 v zadevi AT.40401 — Twins. Splošno sodišče je družbi České dráhy naložilo tudi plačilo stroškov.

Predlogi

Razveljavi naj se sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 20. junija 2018 v zadevi T-621/16, České dráhy/Komisija, EU:T:2018:367;

Sklep Komisije C(2016) 3993 final z dne 22. junija 2016 v zadevi AT.40401 — Twins naj se razglasi za ničnega;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov družbe České dráhy v povezavi z zadevo T-621/16 in stroškov družbe České dráhy v zvezi s pritožbenim postopkom.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

V utemeljitev pritožbe družba České dráhy navaja štiri razloge.

1.    Prvi pritožbeni razlog: če Sodišče ugodi pritožbi družbe České dráhy v zadevi T-325/16, bi moralo ugoditi tudi tej pritožbi.

S pritožbo zoper sodbo Splošnega sodišča z dne 20. junija 2018 v zadevi T-325/16, družba České dráhy Sodišču predlaga, naj v celoti razglasi za ničen sklep Komisije, s katerim je bil odrejen pregled, izveden na sedežu družbe České dráhy aprila 2016. Sklep Komisije z dne 22. junija 2016, katerega razglasitev ničnosti družba České dráhy predlaga v tej zadevi je bil sprejet na podlagi dokumentov, zaseženih pri prejšnjem pregledu. Če torej Sodišče ugodi pritožbi družbe České dráhy v zadevi T-325/16 (torej če Sodišče ugotovi, da je bil prejšnji pregled v celoti nezakonit) bi moralo razglasiti tudi ničnost izpodbijanega sklepa Komisije z dne 22. junija 2016.

2.    Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče ni preučilo, ali so bili dokumenti, na podlagi katerih je bil odrejen drugi pregled, zaseženi v okviru nezakonitega dela prvega pregleda in odločilo kot da je bil prvi pregled v celoti odrejen v skladu z zakonom.

Dokumenti, na podlagi katerih je bil odrejen drugi pregled so bili zaseženi v prejšnjem (prvem) pregledu Komisije na sedežu družbe České dráhy. S svojo sodbo v zadevi T-325/16 je Splošno sodišče razglasilo delno ničnost sklepa Komisije, s katerim je bil odrejen prvi pregled, v delu, v katerem se ni nanašal na domnevne plenilske cene na povezavi Praga-Ostrava. Družba České dráhy meni, da so bili dokumenti, na podlagi katerih je Komisija odredila drugi pregled, zaseženi v nezakonitem delu prvega pregleda (Komisija jih ne bi našla, če bi prvi pregled opravila le do zakonitega obsega) in zato ne morejo biti uporabljeni kot podlaga za odreditev drugega pregleda. Splošno sodišče teh vprašanj ni obravnavalo.

3.    Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je na podlagi nepravilnega pravnega merila ocenilo, ali so ti dokumenti, na podlagi katerih je Komisija odredila drugi pregled, povezani z domnevnimi plenilskimi cenami na povezavi Praga-Ostrava.

Splošno sodišče je izhajalo iz nepravilnega pravnega merila, da je praktično vsak dokument, najden na sedežu družbe České dráhy, lahko povezan z domnevnimi plenilskimi cenami te družbe na povezavi Praga-Ostrava (v skladu s tem pravnim merilom je pregled Komisije, usmerjen na domnevne plenilske cene, praktično neomejen). Na podlagi tega nepravilnega pravnega merila je Splošno sodišče prišlo do sklepa, da je bila Komisija pri svojem prvem pregledu upravičena zaseči dokumente, na podlagi katerih je potem odredila drugi pregled.

4.    Četrti pritožbeni razlog: Odločitev Splošnega sodišča o stroških je napačna.

Družba České dráhy navaja, da bi Splošno sodišče moralo ugoditi tožbi in tako Komisiji naložiti naj družbi České dráhy povrne stroške postopka.

____________