Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. srpnja 2018. uputio Bundesfinanzhof (Njemačka) – Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen protiv Golfclub Schloss Igling e.V.

(predmet C-488/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzhof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Finanzamt Kaufbeuren mit Außenstelle Füssen

Tuženik: Golfclub Schloss Igling e.V.

Prethodna pitanja

Ima li članak 132. stavak 1. točka (m) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 , prema kojem „isporuka određenih usluga koje su usko povezane sa sportom ili fizičkim odgojem a koje neprofitne organizacije isporučuju osobama koje sudjeluju u sportu ili fizičkom odgoju” izravni učinak, tako da se neprofitne organizacije u slučaju neprenošenja mogu izravno pozivati na tu odredbu?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: je li kod „neprofitne organizacije” u smislu članka 132. stavka 1. točke (m) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost riječ o

autonomnom pojmu prava Unije, ili

su države članice ovlaštene postojanje takve organizacije učiniti ovisnim o uvjetima kao što je onaj iz članka 52. u vezi s člankom 55. Abgabenordnunga (Porezni zakonik, Njemačka) (ili člankom 51. i sljedećim člancima Abgabenordnunga općenito)?

Ako se radi o autonomnom pojmu prava Unije: mora li neprofitna organizacija u smislu članka 132. stavka 1. točke (m) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, uspostaviti uređenje za slučaj svojeg prestanka, prema kojem imovina koja preostane u tom trenutku treba biti prenesena na drugu neprofitnu organizaciju za promicanje sporta ili fizičkog odgoja?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).