Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španija) 17. julija 2018 – ZX/Ryanair DAC

(Zadeva C-464/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ZX

Tožena stranka: Ryanair DAC

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali pristojnost na podlagi tihe privolitve, določena in urejena v členu 26 Uredbe (EU) št. 1215/20121 , v vseh pogledih zahteva avtonomno in skupno razlago za vse države članice in je torej ni mogoče pogojevati z omejitvami, ki so določene v predpisih držav članic o nacionalni sodni pristojnosti?

2.    Ali je pristojnost na podlagi tihe privolitve, določena in urejena v členu 26 Uredbe (EU) št. 1215/2012, pravilo o „čisti“ mednarodni sodni pristojnosti, ki izključno določa sodišča države članice, vendar je treba v skladu s postopkovnim pravom te države članice konkretno določiti krajevno pristojno sodišče, ali pa gre za pravilo tako o mednarodni kot tudi o krajevni sodni pristojnosti?

3.    Ali gre v primeru, da gre za let, ki ga upravlja letalska družba s sedežem v drugi državi članici, katerega odhod oziroma prihod je v državi članici, v kateri ima navedena družba podružnico, ki zanjo opravlja pomožne storitve in prek katere niso bile kupljene vozovnice, ob upoštevanju okoliščin zadeve za spor v zvezi s poslovanjem podružnic, agencij ali katere koli druge poslovne enote, ki pomeni navezno okoliščino pristojnosti iz člena 7(5) Uredbe (EU) št. 1215/2012?

____________

1 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1).