Language of document :

Žalba koju je 16. kolovoza 2018. podnio České dráhy a.s. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 20. lipnja 2018. u predmetu T-325/16, České dráhy protiv Komisije

(predmet C-538/18 P)

Jezik postupka: češki

Stranke

Žalitelj: České dráhy a.s. (zastupnici: K. Muzikář i J. Kindl, advokáti)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Predmet

Žalba protiv presude Općeg suda od 20. lipnja 2018. u predmetu T-325/16, České dráhy/Komisija.

Tom je presudom Opći sud djelomično usvojio tužbu podnesenu na temelju članka 263. UFEU-a kojom je České dráhy zahtijevao poništenje Odluke Komisije C(2016) 2417 final od 18. travnja 2016. u predmetu AT.40156 — Falcon. Opći je sud poništio pobijanu Komisijinu odluku „u dijelu u kojem se ona odnosi na linije koje nisu linija Prag – Ostrava i na postupanje koje nije navodna primjena cijena nižih od iznosa troškova”. U preostalom dijelu Opći sud je odbio tužbu. Također je naložio da svaka stranka snosi svoje troškove.

Zahtjevi

České dráhy od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 20. lipnja 2018. u predmetu T-325/16 České dráhy/Europska komisija, EU:T:2018:368, u dijelu u kojem je Opći sud odbio tužbu i u dijelu u kojem je Opći sud odlučio o troškovima;

poništi Odluku Komisije C(2016) 2417 final od 18. travnja 2016. u predmetu AT.40156 — Falcon u cijelosti;

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova postupka u predmetu T-325/16 i troškova postupka u vezi sa žalbenim postupkom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: Opći sud je pogrešno zaključio da je pobijana Komisijina odluka dostatno obrazložena.

České dráhy tvrdi da Europska komisija nije dovoljno precizno i detaljno obrazložila pobijanu odluku i da stoga nije postupila u skladu sa zahtjevima koji proizlaze iz sudske prakse Suda. Opći je sud pogrešno odlučio jer unatoč tomu nije poništio — u cijelosti — pobijanu Komisijinu odluku.

2.    Drugi žalbeni razlog: Opći sud nije uzeo u obzir da je Komisija prije donošenja pobijane odluke zanemarila velik broj dokaza u prilog tomu da České dráhy nije postupao nezakonito.

České dráhy tvrdi da Komisija prije donošenja pobijane odluke nije uzela u obzir činjenice koje pokazuju da postupanje društva České dráhy nije bilo nezakonito i da je pobijanu odluku (protivno načelu proporcionalnosti) donijela isključivo na temelju određenih izoliranih dokaza izvučenih iz konteksta. Opći je sud pogrešno odlučio jer unatoč tomu nije poništio — u cijelosti — pobijanu Komisijinu odluku.

3.    Treći žalbeni razlog: Opći je sud pogrešno ocijenio uvjete za primjenu članka 102. UFEU-a.

České dráhy tvrdi da Komisija na temelju Uredbe br. 1/2003 može samo istraživati ponašanje kojim bi se mogao kršiti članak 101. i/ili članak 102. UFEU-a. Komisija je naložila pretragu u sjedištu društva České dráhy jer je sumnjala na povredu članka 102. UFEU-a. Ta se odredba može primijeniti samo kada je a) poduzetnik možda zloupotrijebio vladajući položaj na čitavu unutarnjem tržištu ili njegovu znatnom dijelu i kada bi b) navodna zlouporaba mogla znatno utjecati na trgovinu među državama članicama. České dráhy smatra da je Opći sud pogrešno zaključio da su ti uvjeti u ovom slučaju ispunjeni.

4.    Četvrti žalbeni razlog: Odluka Općeg suda o troškovima je pogrešna.

České dráhy tvrdi da je Opći sud morao u cijelosti usvojiti tužbeni zahtjev i stoga naložiti Komisiji da društvu České dráhy naknadi troškove postupka.

____________