Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-325/16. sz., České dráhy kontra Bizottság ügyben 2018. június 20-án hozott ítélete ellen a České dráhy a.s. által 2018. augusztus 16-án benyújtott fellebbezés

(C-538/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Fellebbező: České dráhy a.s. (képviselők: K. Muzikář és J. Kindl advokáti)

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság

Tárgy

A Törvényszék T-325/16. sz., České dráhy kontra Bizottság ügyben 2018. június 20-án hozott ítélete elleni fellebbezés.

Az ítéletében a Törvényszék részben helyt adott a České dráhy EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott keresetének, amelyben az AT.40156 – Falcon ügyben 2016. április 18-án hozott C(2016) 2417 final bizottsági határozat megsemmisítését kérte. A Törvényszék a megtámadott határozat „azon részét megsemmisít[ette], amely a Prága–Ostrava vasútvonaltól eltérő más vasútvonalakat illet, vagy az önköltségi árnál alacsonyabb árak állítólagos alkalmazásától eltérő más formában megnyilvánuló jogsértésre vonatkozik”. A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasította. Továbbá kötelezte a feleket saját költségeik viselésére.

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének 2018. június 20-i České dráhy kontra Európai Bizottság ítéletét (T-325/16, EU:T:2018:368) abban a részében, amelyben a Törvényszék elutasította a keresetét, illetve amelyben a Törvényszék a költségekről határozott;

semmisítse meg az AT.40156 – Falcon ügyben 2016. április 18-án hozott C(2016) 2417 final bizottsági határozat egészét;

kötelezze az Európai Bizottságot a T-325/16. sz. ügyben indult eljárás költségeinek, valamint a fellebbezési eljárással összefüggésben felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.    Első fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a vitatott bizottsági határozat kellő indokolást tartalmaz.

A České dráhy azt állítja, hogy az Európai Bizottság a vitatott határozatot nem indokolta kellően pontosan és részletesen, és ezáltal nem tett eleget a Bíróság ítélkezési gyakorlatából következő követelményeknek. A Törvényszék tévesen határozott, amikor ennek ellenére nem semmisítette meg – teljes egészében – a vitatott bizottsági határozatot.

2.    Második fellebbezési jogalap: a Törvényszék nem vette tekintetbe, hogy a vitatott határozat elfogadása előtt a Bizottság számos, azt alátámasztó bizonyítékot nem vett figyelembe, hogy a České dráhy magatartása nem volt jogellenes.

A České dráhy azt állítja, hogy a Bizottság a vitatott határozat elfogadása előtt nem vizsgálta meg azokat a tényeket, amelyek azt bizonyítják, hogy a České dráhy magatartása nem volt jogellenes, és (az arányosság elvét sértő) vitatott határozatot kizárólag bizonyos, elszigetelt, kontextusból kiragadott bizonyítékok alapján fogadta el. A Törvényszék tévesen határozott, amikor ennek ellenére sem semmisítette meg – teljes egészében – a vitatott bizottsági határozatot.

3.    Harmadik fellebbezési jogalap: a Törvényszék tévesen értékelte az EUMSZ 102. cikk alkalmazásának feltételeit.

A České dráhy azt állítja, hogy az 1/2003 rendelet alapján a Bizottság csak olyan magatartásokkal kapcsolatban folytathat vizsgálatot, amelyek az EUMSZ 101. cikket és/vagy az EUMSZ 102. cikket sértik. A Bizottság helyszíni vizsgálatot rendelet el a České dráhy székhelyén, mivel az EUMSZ 102. cikk megsértését vélelmezte. Ez a rendelkezés csak akkor alkalmazandó, ha (a) egy vállalkozás a belső piacon vagy annak jelentős részén meglévő erőfölényével visszaélhetett, és (b) az állítólagos visszaélésszerű magatartás jelentős hatással lehet a tagállamok közötti kereskedelemre. A České dráhy szerint a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy ezek a feltételek a jelen ügyben teljesültek.

4.    Negyedik fellebbezési jogalap: a Törvényszék költségekre vonatkozó határozata téves.

A České dráhy azt állítja, hogy a Törvényszéknek helyt kellett volna adnia a kereset egészének, éppen ezért a Bizottságot köteleznie kellett volna arra, hogy megtérítse a České dráhynak az eljárással összefüggésben felmerült költségeit.

____________