Language of document :

2018 m. rugpjūčio 16 d. České dráhy a.s. pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. birželio 20 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-325/16 České dráhy / Komisija

(Byla C-538/18 P)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Apeliantė: České dráhy a.s., atstovaujama advokáti K. Muzikář ir J. Kindl

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2018 m. birželio 20 d. priimto Bendrojo teismo sprendimo byloje T-325/16 České dráhy / Komisija.

Tame sprendime Bendrasis Teismas iš dalies patenkino pagal SESV 263 straipsnį pareikštą ieškinį, kuriuo České dráhy prašė panaikinti 2016 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimą C(2016) 2417 final byloje AT.40156 – Falcon. Bendrasis Teismas panaikino ginčijamą Komisijos sprendimą „tiek, kiek jis susijęs su kitais maršrutais nei Praha–Ostrava ir su kitais veiksmais nei įtariamas mažesnių už sąnaudas kainų taikymas“. Bendrasis Teismas atmetė likusią ieškinio dalį. Bendrasis Teismas taip pat nusprendė, kad kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Apeliantės reikalavimai

České dráhy Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. birželio 20 d. priimtą Europos Sąjungos Bendrojo teismo sprendimą byloje T-325/16 České dráhy / Europos Komisija, EU:T:2018:368, tiek, kiek Bendrasis Teismas atmetė ieškinį ir tiek, kiek Bendrasis Teismas nusprendė dėl bylinėjimosi išlaidų,

panaikinti visą 2016 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimą C(2016) 2417 final byloje AT.40156 – Falcon,

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą byloje T-325/16 ir su šiuo apeliaciniu procesu susijusias bylinėjimosi išlaidas..

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1.    Pirmasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, jog ginčijamas Komisijos sprendimas yra pakankamai motyvuotas.

České dráhy teigia, kad Europos Komisija nepakankamai tiksliai ir išsamiai motyvavo ginčijamą sprendimą ir kad dėl to neįvykdė Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nustatytų įsipareigojimų. Bendrasis Teismas priėmė klaidingą sprendimą, nes, nepaisant visko, jis nepanaikino viso ginčijamo Komisijos sprendimo.

2.    Antrasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, jog Komisija, prieš priimdama ginčijamą sprendimą, neatsižvelgė į didelį kiekį įrodymų, patvirtinančių, kad České dráhy veiksmai nebuvo neteisėti.

České dráhy tvirtina, kad Komisija, prieš priimdama ginčijamą sprendimą, neišnagrinėjo aplinkybių, įrodančių, kad jos elgesys nėra neteisėtas, ir kaltina Komisija, kad ši priėmė ginčijamą sprendimą (prieštaraujantį proporcingumo principui) remdamasi tik keliais atskirais ir iš konteksto ištrauktais įrodymais. Bendrasis Teismas priėmė klaidingą sprendimą dėl to, kad, nepaisant nieko, nepanaikino viso ginčijamo Komisijos sprendimo.

3.    Trečiasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrasis Teismas klaidingai įvertino SESV 102 straipsnio taikymo aplinkybes.

České dráhy tvirtina, kad Komisija, remdamasi Reglamento Nr. 1/2003, gali tirti tik tuos veiksmus, kuriais, kaip įtariama, gali būti pažeistas SESV 101 ir (arba) 102 straipsniai. Komisija nurodė atlikti patikrinimus ieškovės buveinėje, nes turėjo įtarimų, kad gali būti pažeistas SESV 102 straipsnis. Ši nuostata gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu: a) įmonė galbūt piktnaudžiavo dominuojančia padėtimi vidaus rinkoje arba didelėje jos dalyje ir b) įtariamas piktnaudžiavimas gali daryti esminės įtakos valstybių narių prekybai. Ieškovė įsitikinusi, kad Bendrasis Teismas padarė klaidingą išvadą, jog šiuo atvejo tos sąlygos yra tenkinamos.

4.    Ketvirtasis pagrindas grindžiamas tuo, kad Bendrojo Teismo sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų yra klaidingas.

České dráhy teigia, kad Bendrasis Teismas turėjo iš tikrųjų visiškai patenkinti ieškinį ir nurodyti Komisijai padengti České dráhy bylinėjimosi išlaidas.

____________