Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 10. srpna 2018 – Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG v. Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Věc C-524/18)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG.

Žalovaná: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Předběžné otázky

Je odkaz na obecné, nespecifické příznivé účinky na základě seznamu podle článku 13 nebo článku 14 nařízení (ES) č. 1924/20061 „doplněn“ zvláštním zdravotním tvrzením ve smyslu čl. 10 odst. 3 tohoto nařízení již tehdy, pokud se odkaz nachází na přední straně a schválená tvrzení na zadní straně obalu a podle obchodních zvyklostí se tvrzení sice z hlediska obsahu jednoznačně vztahují k odkazu, odkaz však neobsahuje žádnou jednoznačnou poznámku, jako například poznámku s hvězdičkou odkazující na tvrzení na zadní straně?

Vyžaduje se i v případě odkazů na obecné, nespecifické příznivé účinky ve smyslu čl. 10 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006 existence vědeckých poznatků ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Úř. věst. 2006, L 404, s. 9.)