Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 10. augustil 2018 – Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG versus Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(kohtuasi C-524/18)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Kostja: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EÜ) nr 1924/20061 artikli 10 lõike 3 tähenduses on viide [toitaine või toidu] üldistele, mittespetsiifilistele eelistele tehtud „koos“ konkreetsete tervisealaste väidetega, mis on loetletud ühes sama määruse artiklis 13 või artiklis 14 sätestatud nimekirjas, juba siis, kui viide paikneb müügipakendi esiküljel ja lubatud väited paiknevad selle tagaküljel ning tarbijate arusaama kohaselt on kõnealused väited küll sisu poolest selgelt seotud asjaomase viitega, aga viide ei osuta selgesti, näiteks viitava tärniga, pakendi tagaküljel olevatele väidetele?

2.    Kas ka viidete puhul üldistele, mittespetsiifilistele eelistele määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 10 lõike 3 tähenduses tuleb esitada tõendid selle määruse artikli 5 lõike 1 punkti a ja artikli 6 lõike 1 tähenduses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (ELT 2006, L 404, lk 9).