Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. kolovoza 2018. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG protiv Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(predmet C-524/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Tuženik: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Prethodna pitanja

Je li upućivanje na opće, nespecifične koristi za zdravlje „popraćeno” posebnim zdravstvenim tvrdnjama u skladu s jednim od popisa koji su predviđeni člancima 13. ili 14. Uredbe (EZ) br. 1924/20061 u smislu članka 10. stavka 3. te Uredbe već ako se upućivanje nalazi na prednjoj strani, a odobrene tvrdnje na poleđini ambalaže te iako se prema uobičajenom shvaćanju te tvrdnje sadržajno nedvojbeno odnose na upućivanje, to upućivanje ne sadržava nikakvu jasnu oznaku, poput znaka zvjezdice, kojim se upućuje na tvrdnje na poleđini?

Moraju li i u slučaju upućivanja na opće, nespecifične koristi u smislu članka 10. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1924/2006 postojati dokazi u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) i članka 6. stavka 1. te Uredbe?

____________

1     Uredba (EZ) br. 1924/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani (SL 2006., L 404, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 7., str. 172.)