Language of document :

A Bundesgerichtshof (Németország) által 2018. augusztus 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG kontra Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(C-524/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Alperes: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A tápanyag vagy az élelmiszer – általában az egészségre vagy az egészséggel kapcsolatos jó közérzetre gyakorolt – általános, nem részletezett kedvező hatásaira való hivatkozást e rendelet 10. cikke (3) bekezdése értelmében véve „kíséri-e” az 1924/2006/EK rendelet1 13. vagy 14. cikkében meghatározott listában szereplő konkrét, egészségre vonatkozó állítás, amennyiben a hivatkozás a csomagolás elülső oldalán, a megengedett állítások pedig annak hátoldalán találhatóak és az állítások ugyan – a közfelfogás alapján – tartalmilag egyértelműen a hivatkozásra utalnak, a hivatkozás azonban nem tartalmaz egyértelmű jelzést, például csillagozást a hátoldalon található állításokra vonatkozóan?

Biztosítani kell-e az 1924/2006/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 6. cikkének (1) bekezdése értelmében vett tudományos alátámasztást az e rendelet 10. cikkének (3) bekezdése értelmében vett általános, nem részletezett kedvező hatásokra való hivatkozás esetén is?

____________

1 Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló, 2006. december 20-i 1924/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 310., 36. o.)