Language of document :

2018 m. rugpjūčio 10 d. Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG / Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Byla C-524/18)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.KG

Atsakovė: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar su nuoroda į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą yra „kartu pateikiamas“, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/20061 10 straipsnio 3 dalį, konkretus teiginys apie sveikatingumą, įtrauktas į šio reglamento 13 ir 14 straipsniuose numatytus sąrašus, jeigu nuoroda yra priekinėje perpakuotos dėžutės pusėje, o leidžiamas teiginys –galinėje, ir pagal prekybos papročius šio teiginio turinys aiškiai susijęs su nuoroda, bet prie nuorodos nėra jokio aiškaus nurodymo, pavyzdžiui, žvaigždutės, kad reikia žiūrėti į galinę dėžutės pusę?

2.    Ar darant nuorodą į bendro pobūdžio, nekonkrečią naudą, kaip ji suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10 straipsnio 3 dalį, atitinkami teiginiai turi būti įrodyti, kaip tai suprantama pagal šio reglamento 5 straipsnio 1 dalies a punktą ir 6 straipsnio 1 dalį?

____________

1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, 2006, p. 9, klaidų ištaisymas OL L 12, 2007, p. 3).