Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 10 august 2018 – Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG/Queisser Pharma GmbH & Co. KG

(Cauza C-524/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Pârâtă: Queisser Pharma GmbH & Co. KG

Întrebările preliminare

Se poate considera că „mențiunile specifice de sănătate incluse în listele prevăzute la articolele 13 sau 14” din Regulamentul (CE) nr. 1924/20061 „însoțesc” o trimitere la beneficiile generale, nespecifice, în materie de sănătate, în sensul articolului 10 alineatul (3) din acest regulament, și atunci când trimiterea este amplasată pe rectoul ambalajului exterior, iar mențiunile autorizate pe versoul ambalajului exterior iar, în percepția publicului, mențiunile sunt asociate în mod clar trimiterii din punctul de vedere al conținutului, însă trimiterea nu conține nicio indicație clară, cum ar fi de exemplu un simbol sub formă de steluță, care să facă legătura cu datele de pe verso?

Este necesar ca în cazul trimiterilor la beneficiile generale, nespecifice, în sensul articolului 10 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006, să existe, de asemenea, dovezi, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1) litera (a) și la articolul 6 alineatul (1) din acest regulament?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare (JO 2006, L 404, p. 9, Ediție specială, 15/vol. 18, p. 244).