Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

Věc C645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

proti

Demeures terre et tradition SARL

[žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour de cassation (Kasační soud, Francie)]

„Řízení o předběžné otázce – Nezávislí obchodní zástupci – Směrnice 86/653/EHS – Nárok obchodního zástupce na odškodnění nebo náhradu škody po zániku smlouvy o obchodním zastoupení – Článek 17 – Vyloučení nároku na odškodnění v případě ukončení smlouvy ve zkušební době stanovené ve smlouvě“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 19. dubna 2018

Volný pohyb osob – Svoboda usazování – Nezávislí obchodní zástupci – Směrnice 86/653 – Nárok obchodního zástupce na odškodnění nebo náhradu škody po zániku smlouvy – Vyloučení nároku na odškodnění v případě ukončení smlouvy ve zkušební době stanovené ve smlouvě – Nepřípustnost

(Směrnice Rady 86/653, článek 17)

Článek 17 směrnice Rady 86/653/EHS ze dne 18. prosince 1986 o koordinaci právní úpravy členských států týkající se nezávislých obchodních zástupců musí být vykládán v tom smyslu, že při zániku smlouvy o obchodním zastoupení se i v případě, že k tomuto zániku dojde ve zkušební době stanovené v této smlouvě, uplatní režim odškodnění stanovený v odstavci 2 tohoto článku a režim náhrady škody stanovený v jeho odstavci 3.

Výklad, podle kterého v případě ukončení smlouvy o obchodním zastoupení ve zkušební době nevzniká nárok na žádné odškodnění, je přitom neslučitelný s kogentní povahou režimu zavedeného článkem 17 směrnice 86/653.

(viz body 36, 38 a výrok)