Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

C–645/16. sz. ügy

Conseils és mise en relations (CMR) SARL

kontra

Demeures terre et tradition SARL

(A Cour de cassation [Franciaország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal – Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök – 86/653/EGK irányelv – A kereskedelmi ügynök kártalanításhoz vagy a kár megtérítéséhez való joga a kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnése után – 17. cikk – A kártalanításhoz való jog kizárása a szerződésnek az abban kikötött próbaidő során történő megszüntetése esetén”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (negyedik tanács), 2018. április 19.

Személyek szabad mozgása – Letelepedés szabadsága – Önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökök – 86/653 irányelv – A kereskedelmi ügynök kártalanításhoz vagy a kár megtérítéséhez való joga a szerződés megszűnése után – A kártalanításhoz való jog kizárása a szerződésnek az abban kikötött próbaidő során történő megszüntetése esetén – Megengedhetetlenség

(86/653 tanácsi irányelv, 17. cikk)

A tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1986. december 18‑i 86/653/EGK tanácsi irányelv 17. cikkét úgy kell értelmezni, hogy az e cikk (2), illetve (3) bekezdésében foglalt, a kereskedelmi ügynöki szerződés megszűnésének esetére vonatkozó kártalanítási, illetve kártérítési rendszer abban az esetben is alkalmazandó, ha e megszűnésre az e szerződésben kikötött próbaidő során kerül sor.

Márpedig az olyan értelmezés, amely szerint egyáltalán nem fizethető kártalanítás a kereskedelmi ügynöki szerződésnek a próbaidő során történő megszűnése esetén, nem egyeztethető össze a 86/653 irányelv 17. cikkével létrehozott rendszer kógens jellegével.

(lásd: 36., 38. pont és a rendelkező rész)