Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

Byla C645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

prieš

Demeures terre ir tradition SARL

(Cour de cassation (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Savarankiškai dirbantys prekybos agentai – Direktyva 86/653/EEB – Prekybos agento teisė į kompensaciją arba nuostolių atlyginimą nutraukus komercinio atstovavimo sutartį – 17 straipsnis – Teisės į kompensaciją nutraukus komercinio atstovavimo sutartį per šioje sutartyje nustatytą bandomąjį laikotarpį netaikymas“

Santrauka – 2018 m. balandžio 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

Laisvas asmenų judėjimas – Įsisteigimo laisvė – Savarankiškai dirbantys prekybos agentai – Direktyva 86/653 – Prekybos agento teisė į kompensaciją arba nuostolių atlyginimą nutraukus komercinio atstovavimo sutartį – Teisės į kompensaciją nutraukus komercinio atstovavimo sutartį per šioje sutartyje nustatytą bandomąjį laikotarpį netaikymas – Neleistinumas

(Tarybos direktyvos 86/653 17 straipsnis)

1986 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 86/653/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su savarankiškai dirbančiais prekybos agentais, derinimo 17 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad šiame straipsnyje, atitinkamai jo 2 ir 3 dalyse, numatyti kompensacijos ir nuostolių atlyginimo mechanizmai komercinio atstovavimo sutarties nutraukimo atveju taikomi, jeigu ši sutartis nutraukiama per joje nustatytą bandomąjį laikotarpį.

Taigi, aiškinimas, kad komercinio atstovavimo sutarties nutraukimo per bandomąjį laikotarpį atveju neturi būti mokama jokia kompensacija, yra nesuderinamas su Direktyvos 86/653 17 straipsnyje įtvirtinto mechanizmo privalomuoju pobūdžiu.

(žr. 36, 38 punktus ir rezoliucinę dalį)