Language of document : ECLI:EU:C:2018:262

Cauza C645/16

Conseils et mise en relations (CMR) SARL

împotriva

Demeures terre et tradition SARL

[cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation (Franța)]

„Trimitere preliminară – Agenți comerciali independenți – Directiva 86/653/CEE – Dreptul agentului comercial la o indemnizație sau la repararea prejudiciului după încetarea contractului de agenție comercială – Articolul 17 – Excluderea dreptului la indemnizație în caz de reziliere a contractului în perioada de probă prevăzută în contract”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 aprilie 2018

Libera circulație a persoanelor – Libertatea de stabilire – Agenți comerciali independenți – Directiva 86/653 – Dreptul agentului comercial la o indemnizație sau la repararea prejudiciului după încetarea contractului – Excluderea dreptului la indemnizație în caz de reziliere a contractului în perioada de probă prevăzută în contract – Inadmisibilitate

(Directiva 86/653 a Consiliului, art. 17)

Articolul 17 din Directiva 86/653/CEE a Consiliului din 18 decembrie 1986 privind coordonarea legislației statelor membre referitoare la agenții comerciali independenți trebuie interpretat în sensul că regimurile de despăgubire și de reparare pe care le prevede acest articol la alineatul (2) și, respectiv, la alineatul (3) în caz de încetare a contractului de agenție comercială sunt aplicabile atunci când această încetare intervine în perioada de probă stipulată în contractul menționat.

Or, interpretarea potrivit căreia nu este datorată nicio indemnizație în caz de reziliere a contractului de agenție comercială în perioada de probă nu este compatibilă cu caracterul imperativ al regimului instituit prin articolul 17 din Directiva 86/653.

(a se vedea punctele 36 și 38 și dispozitivul)