Language of document :

A Landesgerichts Linz (Ausztria) által 2018. július 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – DS kontra Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

(C-466/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesgerichts Linz

Az alapeljárás felei

Felperes: DS

Alperes: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. cikkének (1) bekezdését, hogy a 715/2007/EK rendelet 1. cikkének (1) bekezdése értelmében nem elfogadható a jármű olyan felszerelése, amely szerint a kipufogógáz-visszavezető szelep, tehát egy, a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrész úgy van kialakítva, hogy a kipufogógáz-visszavezetési szintet, tehát a visszavezetett kipufogógáz mértékét úgy szabályozzák, hogy csak 15 °C és 33 °C között és csak 1000 méter alatt biztosít károsanyag-szegény üzemmódot, e hőmérsékleti tartományon kívül pedig 10 °C hőmérsékletváltozás, 1000 méter felett pedig 250 méter magasságváltozás alatt csökkentik lineárisan [eredeti 2. o.] 0-ra, tehát az NOx-kibocsátások meghaladják 715/2007 rendeletben megállapított határértéket?

Lényeges-e az első kérdés értelésének szempontjából, hogy a járműnek az első kérdésben említett felszerelésére a motor károsodástól való megóvása érdekében van szükség?

Lényeges-e továbbá a második kérdés értékelésének szempontjából, hogy a motor azon alkatrésze, amelyet a károsodástól meg kell óvni, a kipufogógáz-visszavezető szelep?

Lényeges-e az első kérdés értékelése szempontjából, hogy a járműnek az első kérdésben említett berendezését már a jármű gyártásakor beépítették-e, vagy a kipufogógáz-visszavezető szelepnek az első kérdésben említett szabályozóját a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 3. cikke (2) bekezdésének értelmében kijavításként kell a járműbe építeni?

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló, 1999. május 25-i 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének (6) bekezdését, hogy nem csekély mértékű szerződésszegésről van szó, ha járműre vonatkozóan adásvételi szerződést kötöttek, amelynek alapján a törvényi (uniós jogi) rendelkezéseknek megfelelő járművel tartoznak, és a járműbe átkapcsolási logikát, tehát olyan szabályozást építettek, amely szerint, ha a járművet üzembe helyezik, ez utóbbi 1-es módba kerül, és ha a szoftver a vizsgahelyzetet, tehát a járműnek a NEDC (Új Európai Menetciklus) keretében történő üzemeltetését felismeri, a jármű az 1-es módban marad (NEDC), ha azonban a szoftver felismeri, hogy a járművet a NEDC-ben megadott tűréshatárokon kívül (sebességprofilra vonatkozó +/- 2km/h-s, +/- 1mp-es eltérések) üzemeltetik, a jármű 0-ás módba (valós vezetési feltételek) vált, amelynek során a kipufogógáz-visszavezető szelepet úgy szabályozzák, hogy a 2007/715 rendelet határértékeit már nem lehet betartani, ha ez a szabályozás időben olyan gyorsan lép működésbe, hogy a jármű végeredményben szinte kizárólag 0-ás módban működik?

____________

1 HL 2007. L 171., 1. o.

2 HL 1999. L 171., 12. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 223. o.