Language of document :

Žalba koju je 6. kolovoza 2018. podnio Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 7. lipnja 2018. u predmetu T-72/17, Gabriele Schmid protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

(predmet C-514/18 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (zastupnici: I. Hödl, odvjetnica, S. Schoeller, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Gabriele Schmid, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu Općeg suda (deveto vijeće) od 7. lipnja 2018. u predmetu T-72/17, u dijelu u kojem je Opći sud prihvatio tužbu s obzirom na glavni tužbeni razlog te poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. prosinca 2016. (predmet R 1768/2015-4) i sam odluči u predmetu; in eventu

ukine pobijanu presudu Općeg suda (deveto vijeće) od 7. lipnja 2018. u predmetu T-72/17, u dijelu u kojem je Opći sud prihvatio tužbu s obzirom na glavni tužbeni razlog te poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. prosinca 2016. (predmet R 1768/2015-4) i vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu;

naloži tužiteljici iz prvostupanjskog postupka, Gabrieli Schmid, snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj podnosi žalbu protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 7. lipnja 2018. u predmetu T-72/17, EU:T:2018:335, povodom tužbe protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. prosinca 2016. (predmet R 1768/2015-4), koja se odnosi na postupak povodom opoziva između G. Schmid i Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, jer se tom presudom povređuje članak 15. stavak 1. Uredbe br. 207/20091 (koji je postao članak 18. stavak 1. Uredbe 2017/1001).

Žalba se temelji na dvama žalbenim razlozima: povreda članka 15. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 18. stavak 1. Uredbe 2017/1001) i članka 15. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 18. stavak 1. Uredbe 2017/1001).

Prvim žalbenim razlogom, koji je podijeljen na četiri dijela, žalitelj konkretno ističe pogrešku koja se tiče prava pri ocjeni uporabe zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, koja je registrirana kao pojedinačni žig u skladu sa svojom temeljnom funkcijom, pri zahtjevu u vezi s identitetom proizvođača, te pri izostavljanju sudske prakse o funkciji jamstva kvalitete kod pojedinačnih žigova kao oznake kvalitete, koji sadržavaju zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, te o uporabi žiga od strane članova nositelja licencije.

Drugim žalbenim razlogom žalitelj ističe pogrešku koja se tiče prava pri primjeni članka 15. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 (koji je postao članak 18. stavak 2. Uredbe 2017/1001), konkretno ocjenu Općeg suda o pitanju uporabe žiga Europske unije od strane trećih osoba, to jest udruge koja se sastoji od članova, i pripisivanju te uporabe nositelju žiga.

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija), SL 2009., L 78, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)