Language of document :

A Törvényszék (kilencedik tanács) T-72/17. sz., Gabriele Schmid kontra az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ügyben 2018. június 7-én hozott ítélete ellen a Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark által 2018. augusztus 6-án benyújtott fellebbezés

(C-514/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (képviselő: I. Hödl, Rechtsanwältin, S. Schoeller, Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Gabriele Schmid, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO)

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (kilencedik tanács) T-72/17. sz. ügyben 2018. június 7-én hozott, megtámadott ítéletét azon részében, amelyben a Törvényszék a keresetnek az elsődleges kereseti kérelem tekintetében helyt adott, és hatályon kívül helyezte az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. december 7-i határozatát (R 1768/2015-4. sz. ügy), és az ügyben maga hozzon határozatot; vagylagosan

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (kilencedik tanács) T-72/17. sz. ügyben 2018. június 7-én hozott, megtámadott ítéletét azon részében, amelyben a Törvényszék a keresetnek az elsődleges kereseti kérelem tekintetében helyt adott, és hatályon kívül helyezte az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának 2016. december 7-i határozatát (R 1768/2015-4. sz. ügy), és újbóli határozathozatal céljából utalja vissza az ügyet a Törvényszékhez;

az elsőfokú eljárás felperesét, Gabriele Schmidet kötelezze az eljárási költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező a Törvényszék (kilencedik tanács) T-72/17. sz. ügyben 2018. június 7-én hozott, az EUIPO negyedik fellebbezési tanácsának a G. Schmid és a Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark közötti, megszűnés megállapítása iránti eljárással kapcsolatos 2016. december 7-i határozata (R 1768/2015-4. sz. ügy) ellen benyújtott keresetre irányuló ítélete ellen nyújt be fellebbezést, mivel az ítélet szerinte sérti a 207/2009 rendelet1 15. cikkének (1) bekezdését (jelenleg a 2017/1001 rendelet 18. cikkének (1) bekezdése).

A fellebbezés két jogalapra támaszkodik: a 207/2009 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének (jelenleg a 2017/1001 rendelet 18. cikkének (1) bekezdése) megsértése, és a 207/2009 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének (jelenleg a 2017/1001 rendelet 18. cikkének (2) bekezdése) megsértése.

A fellebbező első, négy részre bontható fellebbezési jogalapját konkrétan egy fő rendeltetésének megfelelően önálló védjegyként lajstromozott, oltalom alatt álló földrajzi jelzés használatának téves értékelésére, a gyártó azonosságának jogilag téves követelésére, az oltalom alatt álló földrajzi jelzést magában foglaló minőségjelzésként használt önálló védjegyek minőségi funkciójára vonatkozó ítélkezési gyakorlat hiányára, valamint a licencjogosult társaság tagjai általi védjegyhasználatra alapítja.

A fellebbező második fellebbezési jogalapját a 207/2009 rendelet 15. cikke (2) bekezdésének (jelenleg a 2017/1001 rendelet 18. cikkének (2) bekezdése) megsértésére jogilag téves alkalmazására, konkrétan az uniós védjegy harmadik személy – nevezetesen a tagjaiból álló egyesület – általi jogszerű használatára irányuló kérdésre, valamint e használat védjegyjogosultnak való tulajdonítására irányuló, Törvényszék általi értékelésre alapítja.

____________

1 Az európai uniós védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (kodifikált változat) (HL 2009. L 78., 1. o.).