Language of document :

Pritožba, ki jo je Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark vložila 6. avgusta 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 7. junija 2018 v zadevi T-72/17, Gabriele Schmid/EUIPO

(Zadeva C-514/18 P)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Pritožnica: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (zastopnika: I. Hödl, Rechtsanwältin, S. Schoeller, Rechtsanwalt)

Drugi stranki v postopku: Gabriele Schmid, Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 7. junija 2018 v zadevi T-72/17 v delu, v katerem je Splošno sodišče ugodilo tožbi kar zadeva glavni tožbeni razlog, in razveljavilo odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. decembra 2016 (zadeva R 1768/2015-4), in v zadevi samo odločilo; in eventu

razveljavi izpodbijano sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 7. junija 2018 v zadevi T-72/17 v delu, v katerem je Splošno sodišče ugodilo tožbi kar zadeva glavni tožbeni razlog, in razveljavilo odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. decembra 2016 (zadeva R 1768/2015-4), in zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje;

tožeči stranki v postopku na prvi stopnji, G. Schmid, naloži plačilo stroškov postopka.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica je vložila to pritožbo zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 7. junija 2018 v zadevi T-72/17, EU:T:2018:335, v zvezi s tožbo zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. decembra 2016 (zadeva R 1768/2015-4) v zvezi s postopkom za razveljavitev med G. Schmid in Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, ker je bil s sodbo kršen člen 15(1) Uredbe št. 207/20091 (sedaj člen 18(1) Uredbe 2017/1001).

Pritožba temelji na dveh pritožbenih razlogih: kršitev člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 (sedaj člen 18(1) Uredbe 2017/1001) in člena 15(2) Uredbe št. 207/2009 (sedaj člen 18(1) Uredbe 2017/1001).

Pritožnica se s svojim prvim pritožbenim razlogom, ki je razdeljen na štiri dele, konkretno sklicuje na pravno napačno obrazložitev rabe zaščitene geografske označbe, ki je bila registrirana kot samostojna znamka v skladu z njeno glavno funkcijo, na pravno napačno zahtevo za navedbo identitete proizvajalca, napačno sodno prakso glede funkcije samostojnih znamkah kot oznak kakovosti, ki vsebujejo zaščiteno geografsko označbo, in na uporabo znamke s strani članov imetnika licence.

Pritožnica se s svojim drugim pritožbenim razlogom sklicuje na pravno napačno uporabo člena 15(2) Uredbe št. 207/2009 (sedaj člen 18(2) Uredbe 2017/1001), zlasti glede presoje Splošnega sodišča v zvezi z vprašanjem zakonite uporabe znamke Unije s strani tretjih, in sicer društev, ki so njeni člani, in pripisu odgovornost za to uporabo imetniku znamke.

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (Kodificirano besedilo) (UL 2009, L 78, str. 1).