Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. kolovoza 2018. uputio Cour constitutionnelle (Belgija) – Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX protiv Conseil des ministres

(predmet C-520/18)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Cour constitutionnelle

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Académie Fiscale ASBL, UA, Liga voor Mensenrechten ASBL, Ligue des Droits de l'Homme ASBL, VZ, WY, XX

Tuženik: Conseil des ministres

Druga stranka: Child Focus

Prethodna pitanja

Treba li članak 15. stavak 1. Direktive 2002/58/EZ1 , u vezi s pravom na sigurnost, zajamčenim člankom 6. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, i s pravom na poštovanje osobnih podataka, kako je zajamčeno člancima 7., 8. i člankom 52. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis, poput onog o kojem je riječ, koji propisuje opću obvezu operatora i pružatelja elektroničkih komunikacijskih usluga da zadrže podatke o prometu i lokaciji u smislu Direktive 2002/58/EZ koje su dobili ili obradili u vezi s pružanjem tih usluga i kojemu cilj nije samo istraga, otkrivanje i progon teških kaznenih djela, nego i osiguravanje nacionalne sigurnosti, obrane državnog područja i javne sigurnosti, istraga, otkrivanje i progon i drugih djela, a ne samo teških kaznenih djela, ili sprečavanje zabranjenog korištenja sustava elektroničke komunikacije, ili ostvarenje drugog cilja određenog člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/6792 , koja usto podliježe jamstvima u pogledu zadržavanja podataka i pristupa podacima, pobliže navedenima u tom propisu?

Treba li članak 15. stavak 1. Direktive 2002/58/EZ, u vezi s člancima 4., 7., 8., 11. i člankom 52. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačiti na način da mu se protivi nacionalni propis, poput onog o kojem je riječ, koji propisuje opću obvezu operatora i pružatelja elektroničkih komunikacijskih usluga da zadrže podatke o prometu i lokaciji u smislu Direktive 2002/58/EZ, koje su dobili ili obradili u vezi s pružanjem tih usluga, ako je cilj tog propisa osobito ispuniti pozitivne obveze koje tijelo ima na temelju članaka 4. i 8. Povelje, a sastoje se od usvajanja zakonskog okvira koji omogućava učinkovitu kaznenu istragu i djelotvorno kažnjavanje seksualnog zlostavljanja maloljetnika i koji omogućava uspješnu identifikaciju počinitelja kaznenog djela, čak i kada se upotrebljavaju sredstva elektroničke komunikacije?

Ako na temelju odgovora na prvo ili drugo prethodno pitanje, Cour constitutionnelle (Ustavni sud) bude zaključio da pobijani zakon povređuje jednu ili više obveza koje proizlaze iz odredaba spomenutih u tim pitanjima, može li on privremeno održati na snazi učinke Zakona od 29. svibnja 2016. o prikupljanju i zadržavanju podataka u području elektroničkih komunikacija kako bi spriječio pravnu nesigurnost i omogućio da se prethodno prikupljeni i zadržani podaci mogu ponovno upotrijebiti u svrhe predviđene zakonom?

____________

1     Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (SL 2002., L 201, str. 37.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 52., str. 111.)

2     Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1. i ispravak SL 2018., L 127, str. 2.)