Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. kolovoza 2018. uputila Audiencia Nacional (Španjolska) – Engie Cartagena S. L. protiv Ministerio para la Transición Ecológica (ranije Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(predmet C-523/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Nacional

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Engie Cartagena S. L.

Tuženik: Ministerio para la Transición Ecológica (ranije Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Prethodna pitanja

Čini li obvezu javne usluge u smislu članka 3. stavka 2. direktiva 2003/54/EZ1 i 2009/72/EZ2 zakonsko pravilo sadržano u trećoj dodatnoj odredbi Real Decreto-Leya 14/2010 (Uredba sa zakonskom snagom 14/2010) koja glasi:

Financiranje planova uštede i energetske učinkovitosti za 2011., 2012. i 2013. godinu:

Iznosi na teret elektroenergetskog sustava namijenjeni financiranju Akcijskog plana 2008. – 2012. – odobrenog Acuerdom de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005, por el que se concretan las medidas del documento de „Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012” aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 2003 (Odluka Vijeća ministara od 8. srpnja 2005. kojom se provode mjere navedene u dokumentu pod nazivom „Strategija uštede energije i energetske učinkovitosti u Španjolskoj 2004.-2012.” koji je odobren odlukom Vijeća ministara od 28. studenoga 2003.) – u visini od 270 milijuna eura za 2011. odnosno 250 milijuna eura za 2012. godinu, financiraju se doprinosima proizvodnih poduzeća u postotku određenom u tablici koja slijedi:

Poduzeće

Postotak

Endesa Generación, S. A.

34,66

Iberdrola Generación, S. A.

32,71

GAS Natural S. D. G, S. A.

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.    

4,38

E.ON Generación, S. L.

2,96

AES Cartagena, S. R. L.

2,07

Bizkaia Energía, S. L.

1,42

Castelnou Energía, S. L.

1,58

Nueva Generadora del Sur, S. A.

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, S. L.

1,42

Tarragona Power, S. L.

0,81

Ukupno

100,00

Ako je doista riječ o obvezi javne službe, je li ona jasno definirana, transparentna, nediskriminatorna i provjerljiva?

____________

1 Direktiva 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 96/92/EZ – Izjave o aktivnostima razgradnje i gospodarenja otpadom (SL 2003., L 176, str. 37.)

2 Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (SL 2009., L 211, str. 55.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 4., str. 29.)