Language of document :

Az Audiencia Nacional (Spanyolország) által 2018. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Engie Cartagena S.L. kontra Ministerio para ls Transición Ecología (korábban Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

(C-523/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Audiencia Nacional

Az alapeljárás felei

Felperes: Engie Cartagena S.L.

Alperes: Ministerio para ls Transición Ecología (korábban Ministerio de Industria, Energía y Turismo)

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 2003/54/EK irányelv1 és a 2009/72/EK irányelv2 3. cikkének (2) bekezdése értelmében vett közszolgáltatási kötelezettségnek minősül-e az energia-megtakarítási és -hatékonysági tervek 2011., 2012. és 2013. évi finanszírozásáról szóló 2010/14 királyi rendelettörvény harmadik kiegészítő rendelkezésében foglalt jogszabályi előírás:

Energia-megtakarítási és –hatákonysági tervek a 2011., 2012. és 2013. évre :

1.    A 2003. november 28-i Acuerdo de Consejo de Ministros által jóváhagyott »Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012« elnevezésű dokumentumban foglalt intézkedések konkretizálásáról szóló, 2005. július 8-i Acuerdo de Consejo de Ministros által jóváhagyott, a 2008—2012-es Cselekvési terv finanszírozására szánt, a villamosenergia-rendszert terhelő, a 2011. évre 270 millió euró összegben és a 2012. évre 250 millió euró összegben előírt pénzösszegeket a villamosenergia-termelő vállalatok hozzájárulásából finanszírozzák az alábbi táblázatban foglalt százalékoknak megfelelően:

Vállalkozás

Százalék

Endesa Generación, S.A.

34,66

Iberdrola Generación, S.A.

32,71

GAS Natural S.D.G, S.A.

16,37

Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

4,38

E.ON Generación, S.L.

2,96

AES Cartagena, S.R.L.

2,07

Bizkaia Energía, S.L.

1,42

Castelnou Energía, S.L.

1,58

Nueva Generadora del Sur, S.A.

1,62

Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L.

1,42

Tarragona Power, S.L.

0,81

Összesen

100,00”

Ha ténylegesen közszolgáltatási kötelezettségnek minősül, akkor világosan meghatározott, átlátható, megkülönböztetéstől mentes és ellenőrizhető-e?

____________

1 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június 26 i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 176., 37. o.; magyar nyelvű különkiadás 12. fejezet, 2. kötet, 211. o.)

2 Az energia végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról, valamint a 93/76/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. április 5 i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 114., 64. o.)