Language of document :

2018 m. rugsėjo 13 d. Čekijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. birželio 28 d. Bendrojo Teismo (septintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-147/15 Čekijos Respublika / Komisija

(Byla C-575/18 P)

Proceso kalba: čekų

Šalys

Apeliantė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek, J. Vláčil ir O. Serdula

Kita proceso šalis: Europos Komisija

Apeliantės reikalavimai

panaikinti skundžiamą sprendimą,

atmesti Europos Komisijos nurodytą nepriimtinumu grindžiamą prieštaravimą,

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą dėl Čekijos Respublikos ieškinyje pareikštų reikalavimų, ir

priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo apeliacinį skundą apeliantė grindžia vieninteliu pagrindu – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 263 straipsnio, siejamo su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 47 straipsniu, pažeidimu.

Skundžiamoje nutartyje Bendrasis Teismas klaidingai nusprendė, kad ginčijamas aktas, visų pirma Komisijai neturint įgaliojimų priimti sprendimų dėl tradicinių nuosavų išteklių, nėra aktas, kurį galima ginčyti, kaip tai suprantama pagal SESV 263 straipsnį, o tai, Bendrojo Teismo nuomone, nepažeidžia teisės į veiksmingą teisminę gynybą, kurią Čekijos Respublika turi pagal Chartijos 47 straipsnį, nes Čekijos Respublika galėjo sumokėti ginčijamą sumą laikydamasi tam tikrų sąlygų, ginčyti Komisijos teiginių pagrįstumą ir laukti, kol Komisija pareikš ieškinį pagal SESV 258 straipsnį.

Bendrojo Teismo išvados prieštarauja SESV 263 straipsniui, siejamam su Chartijos 47 straipsniu, nes sumokėjus sumą laikantis tam tikrų sąlygų neužtikrinama, kad vėliau ginčą iš esmės išspręs Teisingumo Teismas. Tai matyti iš suformuotos Teisingumo Teismo jurisprudencijos dėl Komisijos diskrecijos, kiek tai susiję su procedūra dėl įsipareigojimų neįvykdymo, iš to, kad nėra jokių teisės aktų, kurie reglamentuotų mokėjimą laikantis tam tikrų sąlygų, ir, be kita ko, iš dabartinės Komisijos praktikos šioje srityje.

____________