Language of document :

Žalba koju je 17. kolovoza 2018. podnio HX protiv presude Općeg suda od 19. lipnja 2018. u predmetu T-408/16, HX protiv Vijeća Europske unije

(predmet C-540/18 P)

Jezik postupka: bugarski

Stranke

Žalitelj: HX (zastupnik: S. Koev, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Vijeće Europske unije

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da,

predmetnu žalbu u cijelosti proglasi dopuštenom i osnovanom te da prihvati i proglasi pravno utemeljenima sve u njoj navedene žalbene razloge;

utvrdi da se pobijana odluka Općeg suda može u cijelosti ukinuti;

ukine presudu Općeg suda Europske unije (peto vijeće) od 19. lipnja 2018. u predmetu T-408/16, HX/Vijeće Europske unije;

poništi Odluku (ZVSP) 2016/850 o izmjeni Odluke 2013/255, Provedbenu uredbu (EU) 2016/840 o provedbi Uredbe br. 36/2012 (SL 2016., L 141, str. 30.), Odluku (ZVSP) 2017/917 o izmjeni Odluke 2013/255 (SL 2017., L 139, str. 62.) i Provedbenu uredbu (EU) 2017/907 o provedbi Uredbe br. 36/2012 (SL 2017., L 139, str. 15.),u dijelu u kojem se ti pravni akti odnose na njega;

naloži Vijeću Europske unije snošenje svih žaliteljevih troškova, svih izdataka, honorara itd. u vezi s njegovom obranom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

1.    Pogreška koja se tiče prava, koju je počinio Opći sud, u obliku povrede prava Unije, jer je utvrdio da je Vijeće pravilno primijenilo pretpostavku da je žalitelj poznat poslovni čovjek koji obavlja djelatnost u Siriji, iako za tu pretpostavku nije bilo pravne osnove te je ona neproporcionalna s obzirom na legitimni cilj koji se želi postići;

2.    Pogreška koja se tiče prava, u obliku povrede pravila u području dokazivanja, jer nisu postojali dokazi u svrhe primjene pretpostavke i isključivanja primjene članka 27. stavka 3. i članka 28. stavka 3. Odluke 2013/255 u inačici Odluke 2015/1836;

3.    Pogreška koja se tiče prava, u obliku povrede postupka, kojom su povrijeđeni žaliteljevi interesi, jer je odbijeno priznanje novih dokaza, koji su podneseni u skladu s člankom 85. stavkom 3. Poslovnika Općeg suda.

____________