Language of document :

A Törvényszék T-408/16. sz., HX kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. június 19-én hozott ítélete ellen HX által 2018. augusztus 17-én benyújtott fellebbezés

(C-540/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

Felek

Fellebbező: HX (képviselő: S. Koev advokat)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

a Bíróság állapítsa meg, hogy a jelen fellebbezés teljes egészében elfogadható és megalapozott, valamint hogy az annak alátámasztása érdekében felhozott valamennyi jogalap helytálló és adjon helyt azoknak;

állapítsa meg, hogy a Törvényszék megtámadott határozata teljes egészében hatályon kívül helyezhető;

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszéke (ötödik tanács) T-408/16. sz., HX kontra az Európai Unió Tanácsa ügyben 2018. június 19-én hozott ítéletét;

semmisítse meg a 2013/255 határozat módosításáról szóló (KKBP) 2016/850 határozatot, a 36/2012 rendelet végrehajtásáról szóló (EU) 2016/840 végrehajtási rendeletet (HL 2016. L 141., 30. o.), a 2013/255 határozat módosításáról szóló (KKBP) 2017/917 határozatot (HL 2017. L 139., 62. o.; helyesbítés: HL 2017. L 146., 159. o.), valamint a 36/2012 rendelet végrehajtásáról szóló (EU) 2017/907 végrehajtási rendeletet (HL 2017. L 139., 15. o.; helyesbítés: HL 2017. L 146., 159. o.), amennyiben ezek a jogi aktusok a fellebbezőre vonatkoznak;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a fellebbező összes költségének és az ügyvédi képviseletével összefüggésben felmerült valamennyi kiadásnak, díjnak és egyebeknek a megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1.    A Törvényszék az uniós jog megsértésével tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításával, hogy a Tanács jogosan támaszkodott arra a vélelemre, miszerint a fellebbező Szíriában tevékenykedő ismert üzletember, jóllehet ennek a vélelemnek nincs jogalapja és a követett törvényes célkitűzéshez képest aránytalan.

2.    A Törvényszék a bizonyítékokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban tévesen alkalmazta a jogot, mivel nem áll fenn olyan bizonyíték, amely ezt a vélelmet igazolta, valamint amely a 2015/1836 határozattal módosított 2013/255 határozat 27. cikke (3) bekezdésének és 28. cikke (3) bekezdésének alkalmazását kizárta.

3.    A Törvényszék az eljárási szabályok megsértésével tévesen alkalmazta a jogot, amellyel sérültek a fellebbező érdekei, mivel nem fogadták el azon új bizonyítékokat, amelyek a Törvényszék eljárási szabályzata 85. cikke (3) bekezdésének megfelelően előterjesztésre kerültek.

____________