Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Nürnberg (Германия), постъпило на 6 август 2018 г. — QE/Sun Express Deutschland GmbH

(Дело C-516/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Nürnberg

Страни в главното производство

Жалбоподател: QE

Ответник: Sun Express Deutschland GmbH

С определение на Съда от 22 август 2018 г. делото е заличено от регистъра на Съда.

____________